Green Solution House

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Adam Mørk

Det vifteformede hotel- og konferencecenter i Rønne på Bornholm er designet efter principperne i ”Cradle-to-Cradle”, som er en design-filosofi, hvor cirkulær økonomi, genanvendelse, aktive materialer og vedvarende energikilder er i fokus. 3XN Arkitekter og GXN Innovation står bag designet i samarbejde med William McDonough + Partners, VELUX, Velfac, Rambøll, COWI og Saint-Gobain.

”Green Solution House er et godt billede på det dynamiske samfund, som Bornholm er. For 20 år siden var vi stort set et fiskerisamfund, men nu fylder erhverv, produktion, turisme og de store ambitioner for grønne værdier mindst lige så meget – det viser byggeriet godt.”
Winni Grosbøl, Borgmester i Bornholms Regionskommune, Magasinet Byggeri

GENANVENDELSE & RESSOURCER

Green Solution House er designet ud fra ”Cradle-to-Cradle” filosofiens kredsløbskoncept. Alle bygningens anvendte materialer er derfor enten genanvendelige eller biologiske nedbrydelige og så vidt muligt produceret lokalt. Bygningens komponenter er designet, så de løbende kan udskiftes efter behov og erstattes med nyudviklede materialer. Dermed sikres det, at bygningen forbliver et forgangsbyggeri, der hele tiden udvikles. Bygningen drives desuden efter cirkulær forretningsmodel. Det betyder i praksis, at husets økonomiske overskud løbende geninvesteres i nye grønne løsninger og teknologier. 

ENERGIEFFEKTIVITET, DAGSLYS & INDEKLIMA

Gæster, der tjekker ind på Green Solution House, bliver mødt med grønne løsninger fra gulv til loft. Husets tæpper absorberer støvpartikler, væggenes gipsplader reducerer koncentrationen af formaldehyd og tagmembranen neutraliserer forureningspartikler fra trafikken. En væg beklædt med planter giver ny ilt, stabiliserer luftfugtigheden og køler i sommermånederne. Det meste af bygningens energibehov dækkes af solceller, der bl.a. er integreret i tag og altanværn. Der arbejdes desuden på at udvikle et pyrolyseanlæg, som skal omdanne organisk madaffald til varme, elektricitet og gødning.
Et hovedgreb i Green Solution House er dagslysforholdende, der sikrer et behageligt og sundt indeklima, og ligger langt over bygningsreglementets minimumskrav. Om brugernes oplevelse af huset indeklima, udtaler Trine Richter, direktør hos Green Solution House, i et interview med MediaPlanet Business & Finans i 2016: ”Gæsterne beretter, at de på grund af den høje komfort i vores hus er friske længere og ikke bliver sløve og trætte og taber koncentrationsevnen, når de deltager i et møde.
På to helt særlige hotelværelser – såkaldte smart-rooms -  kan gæsterne styre indeklimaet og får live feed-back på deres forbrug af energi, lys, luft og vand. Det er med til at styrke bevidstheden om komfort og ressourceforbrug, og stimulere til en grønnere livsstil.

BRANDING & VIDENSDELING

Green Solution House har fået massiv opmærksomhed og anerkendelse ved både nationale og internationale prisoverrækkelser, arkitekturfestivaller og konferencer. Den store medieopmærksomhed har givet hotellet en reklameværdi, som det ikke var kommet i nærheden af med normale marketingsstrategier og budgetter.
Green Solution House er resultat af en lang række innovationssamarbejder, der skaber positiv opmærksomhed omkring virksomheden og styrker fortællingen om Danmark, som foregangsland for grøn omstilling. Projektet har bl.a. ført til udviklingen af ”Velux Modular Skylight”, et ovenlysvindue med indbyggede solceller, et treårigt forskningsforsøg på Aalborg Universitet, omhandlende samarbejdet mellem Green Solution House og VELUX, samt et halvårigt dagslysforsøg foretaget af Oxford University, der for første gang nogensinde forsker på dansk jord.
Green Solution House’s konstante udviklingsproces bygger bro mellem dansk arkitektur, turisme og industri. Udover brugernes overvældende tilbagemeldinger, de mange forskningsinitiativer og positive omtaler, ses værdiskabelsen også i virksomhedens omsætning. Den er steget med 20% i 2016 sammenlignet med 2015!

Green Solution House, 3XN. Foto: 3XN
Foto: 3XN

OM PROJEKTET

Green Solution House i Rønne på Bornholm er en udvidelse og renovering af det tidligere Hotel Ryttergården designet med miljøvenlige løsninger, baseret på lokal materialeproduktion, vedvarende energikilder og livscyklus-design. Det nybyggede konferencecenter med højt til loftet og masser af dagslys binder de oprindelige bygninger sammen. I landskabet omkring bygningen findes både blomster-, urte- og køkkenhave, og rundt omkring i landskabet er der søer og lavninger, der afvikler regnvand, til gavn for de omkringliggende parcelhuse, når skybruddene rammer. Green Solution House er et projekt i konstant udvikling, hvor grønne løsninger indenfor biodiversitet, genanvendelige materialer, energioptimering, vandrensning og affaldshåndtering løbende implementeres. Hvor end hotel og konferencecenterets brugere vender blikket, møder de gennemtænkte løsninger inden for grøn teknologi, økologi og bæredygtighed.

Læs mere om Green Solution House på 3XN’s hjemmeside