Gode råd om lønforhandling

Opdateret 06.02.17

En lønforhandling kræver forberedelse og god tid. Sammen med de faglige forbund er der udarbejdet en vejledning til lønforhandling som også indeholder en række gode råd. Vejledningen kan bruges af både medarbejdere og ledere.

Vejledningen orienterer om overenskomsternes regler for lønforhandling i det gældende lønsystem og giver en række gode råd og anbefalinger om tilrettelæggelse og gennemførelse af lønforhandlinger.

Vejledningen er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder, Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Konstruktørforeningen (KF), Teknisk Landsforbund (TL) og Jordbrugsakademikerne (JA) i fællesskab. Den henvender sig derfor til både medarbejdere og ledere. Her får du et uddrag:

Forberedelse

Først og fremmest bør lønforhandlingen aftales god tid i forvejen, så parterne har tid til at forberede sig. Du kan fx overveje, om I skal udveksle ønsker på forhånd, og du bør også overveje alternative forhandlingsløsninger. Et vigtigt led i forberedelsen er også, at man sætter sig ind i den lønstatistik, som DI udarbejder på grundlag af september-lønnen.

God tid er vigtig

Der skal afsættes fornuftig tid til lønforhandlingen. De aftalte tidspunkter for samtalen skal overholdes. Sørg for at lægge ”luft” ind efter en lønforhandling – det er ærgerligt at skulle afbryde lige før et resultat er i hus eller en fælles forståelse er opnået, blot fordi programmet er for presset og den næste lønforhandling snart skal begynde.

Selve forhandlingen

Man må naturligvis som leder være bevidst om almindelige gode råd om mødeledelse og forhandling. Afklar først, hvad tidsrammen er, og hvad målet for samtalen er. Afstem forventninger: Hvad skal der sluttes med: enighed og en aftale, eller et resultat når alle forhandlinger er gennemført eller andet? Begge parter bør påtage sig ansvar for, at lønforhandlingen bliver konstruktiv.

Flere gode råd om lønforhandlingen

En lønforhandling er en professionel samtale. Vær derfor opmærksom på eksempelvis:

  • Hvis I udleverer papirer i en forhandling – så giv tid til læsning og spørgsmål.
  • Tag som leder personligt ansvar for lønudspillet – skyd ikke skylden på andre i ledelsen og giv ingen undskyldninger
  • Undgå urealistiske krav - eller løfter - om fremtidig regulering
  • Lyt selv til eventuel kritik og overvej dens saglige grundlag. Gå ikke i forsvarsposition
  • Hold samtalen på sporet – lønnen og grundlaget for denne: Det handler om medarbejderens indsats, indstilling og resultater.

Husk også at tænke i alternativer til almindelig løn som fx:

  • Ekstra arbejdsgiverbidrag til pension
  • Tryghed i ansættelsen: Forlænget opsigelsesvarsel, særlig fratrædelsesgodtgørelse eller ekstra fridage
  • Frihed til og betaling af kompetencegivende efteruddannelse (fx MBA eller andet)

Læs mere i vejledningen "Gode råd om lønforhandling".

 

Gode råd om lønforhandling