Kulturminister Mette Bock og bestyrelsesformand Kolja Nielsen

GF2017: FORMANDENS BERETNING

Opdateret 17.07.17 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Kontraframe

Gik du glip af Danske Arkitektvirksomheders generalforsamling i slutningen af april, så kan du læse om årets aktiviteter i vores fokusudvalg, det politiske arbejde i organisationen og sidste nyt om forsikringer i formand Kolja Nielsens beretning.

Kolja Nielsen, partner og stifter i CEBRA samt formand for Danske Arkitektvirksomheder indledte sin beretning på årets ordinære generalforsamling med at tale om det igangværende strategiarbejde, hvor bestyrelsesmedlem Jens Ole Bahr fra Friis & Moltke og Lars Emil Kragh fra sekretariatet er sat i spidsen for processen.

Danske Arkitektvirksomheder har til brug for arbejdet gennem det forgangne år afholdt flere workshops og medlemsmøder, har fået udarbejdet en ekstern interessentanalyse og ikke mindst har trykprøvet arbejdet på vores fokusudvalg.

Konjunkturer og udvikling i branchen

Herefter gav formanden et godt overblik over den generelle konjunkturudvikling i Danmark og ude i verden. Der er fortsat tale om forholdsvis lave vækstrater – dog med en stigende beskæftigelse. Den sammensatte konjunkturindikator for byggeri er historisk højt. Sidst tallet var så højt var i 2008 umiddelbart inden finanskrisen(!).

Konjunkturudviklingen for arkitektvirksomheder har generelt udviklet sig positivt gennem det seneste år, og her midt i årsregnskabernes tid ser det ud til, at udviklingen går den rigtige vej. Den samme tendens ses på beskæftigelsen.

I forhold til Danske Arkitektvirksomheders medlemmers indberettede omsætning er det sammenlagt set gået bedre. De fleste medlemmer har haft stigende omsætning, men samtidig har enkelte mindre virksomheder desværre måtte sande en lavere faktisk omsætning end tidligere.

Selv om beskæftigelsen er i bedring, og ledighedstallet faldende, nævnte formanden, at der fortsat er høj ledighed blandt dimittender, og at Danske Arkitektvirksomheder derfor arbejder på flere initiativer, der kan bringe flere dimittender hurtigere i job i samarbejde med Arkitektforeningen, FAOD, de to arkitektskoler og Design Danmark.

Minister-møder

Udviklingen og rotationerne på ministertaburetterne, der førte til den nuværende VLAK-regering har givet os anledning til at fremme vores sag og synspunkter på møder med diverse ministre. Lene Espersen har således gennem det seneste år bl.a. haft møder med kulturminister Mette Bock om at sætte handling bag arkitekturpolitikken ”Mennesker i Centrum”, erhvervsminister Brian Mikkelsen om udbudsloven, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om cirkulær økonomi samt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilholt om energirenovering.

Som en bemærkning til sidst, nævnte Kolja Nielsen, at vi i samarbejde en række organisationer bag projektet ”Renovering på Dagsordenen”, er kommet med indspil til Energikommissionen for at få mere fokus på energirenovering som et ligeværdigt og samtidigt initiativ til omstillingen til vedvarende energiressourcer.

Læs mere om den politiske interessevaretagelse, forsikringsnyt, fokusudvalg og udvalgte projekter i hele Kolja Nielsens beretning herunder.

Formandens beretning på ordinær generalforsamling 2017