Foto af Katja Viltoft og Lene Espersen
Direktør hos Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen og genvalgt bestyrelsesformand Katja Viltoft holder konstituerende online-møde med den øvrige bestyrelse efter generalforsamlingen.

Generalforsamling 2020: En meget anderledes model

Dato 24.04.20 |
Af:
Karen Sejr

Danske Arkitektvirksomheders ordinære generalforsamling 2020 blev som alt andet under coronakrisen afholdt som et digitalt møde. Medlemmerne var helt usædvanligt blevet opfordret til at blive væk – men heldigvis tilsluttede mange sig via live streaming.

Meget er vendt på hovedet i disse tider, og Danske Arkitektvirksomheders ordinære generalforsamling, der normalt er en velbesøgt og en kærkommen lejlighed til at møde kollegaer, fagfæller og medlemmer, blev afholdt med kun seks deltagere. Medlemmerne var blevet opfordret til ikke at møde op jvf. regeringens forsamlingsforbud pga. Coronapandemien. Så ud over bestyrelsesformand Katja Viltoft (JJW Arkitekter) og direktør Lene Espersen deltog kun Klaus Søgård fra Gorrissen Federspiel, Kim Asker Larsen fra DI samt Karen Sejr og Paul K. Jeppesen begge fra Danske Arkitektvirksomheders sekretariat.

Meget mere end corona

Bestyrelsesformand Katja Viltoft bød som sædvanlig velkommen og gennemgik årets mange aktiviteter. Aktiviteter der den seneste tid har været præget af coronakrisen. Men – som formanden også gjorde opmærksom på – er der også foregået en masse andet, som det fremgår af nedenstående præsentation og den skriftlige beretning.

Og for dem der gik glip af generalforsamlingen, fik vi hele seancen optaget på video. Den kan du se herunder.

Et af de emner der har fyldt meget på både det politiske plan, i projekt- og fokusudvalgsarbejdet hos Danske Arkitektvirksomheder i 2019 er klimakrisen og håndteringen af denne. Det var stort før Corona – og det vil fortsat være en kæmpe udfordring for ikke blot Danmark, men hele verden. Danske Arkitektvirksomheder har været en aktiv del af flere af regeringens klimapartnerskaber, hvis arbejde og anbefalinger blandt andet indebære krav til bæredygtighed i byggeriet, energimærkninger og mere renovering.

Læs mere om klimapartnerskabernes anbefalinger

2019 – et godt år for arkitekterne

2019 har været et godt år for arkitektvirksomhederne. Og som bestyrelsesformanden bemærkede, kan man håbe, at det betyder, at der er opbygget en soliditet i virksomhederne, så der er noget at stå i mod med i 2020. Et år der for mange desværre nok, vil blive et udfordrende år. Derfor er har Danske Arkitektvirksomheder også de seneste måneder arbejdet intenst på, at få regeringen og Folketinget til at gøre det muligt at gangsætte byggerier som eksempelvis renoveringer af skoler og almene boliger. Renoveringer der har været sat på hold p.g.a. kommunernes anlægsloft og fastlåste midler i Landsbyggefonden. Anlægsloftet er p.t. fjernet, og i skrivende stund er der flertal i Folketinget for at aktivere Landsbyggefondens midler.

Architecting Happiness

Der er stor interesse for dansk arkitektur i udlandet, og bestyrelsesformanden afsluttede også sin beretningen med et sneak peek på én af de små videoer vores fokusudvalg for forretningsudvikling har taget initiativ til at få udviklet

Det er den første i en række af internationale ”kernefortællinger” der indfanger og viser, hvad danske arkitektvirksomheder kan, når det gælder sundhedsbyggerier, skoler, klimaløsninger og social værdiskabelse under titlen ”Architecting Happiness". Filmene er ikke offentlig tilgængelige endnu, men du kan få en forsmag på, hvordan danske arkitekter ”connecter” mennesker, byer, bygninger og landskaber i ovenstående video, hvor den indgår som en del af bestyrelsesformand Katja Viltofts beretning.

Ny bestyrelse

Efter formandens beretning var der gennemgang af regnskab 2019, budget 2020, kontingent, forsikringsbetingelser samt valg af medlemmer til bestyrelsen.

De fire bestyrelsesmedlemmer der var på valg genopstillede, og da der ikke var andre kandidater indstillet, fortsætter disse. Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse består således af:

  • Katja Viltoft, JJW Arkitekter
  • Torben Møbjerg, GHB Landskabsarkitekter
  • Jeanette Hansen, 3XN
  • Frants Nielsen, Dorte Mandrup A/S
  • Rasmus Bak, BAKS ARKITEKTER
  • Kim Risager, Arkitema Architects
  • Jacob Kurek, Henning Larsen Architects
  • Niels Jakubiak Andersen, Naeste
  • Trine Troelsen, Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Herefter sluttede generalforsamlingen. En noget anderledes én af slagsen og som vi håber ser anderledes ud til næste år. Vi håber dog ikke at skulle vente så længe med at samle medlemmerne. Danske Arkitektvirksomheder fylder 60 år i år, og vi tror stadigvæk at vi kan invitere til fest i Vilhelm Lauritzen Terminalen i efteråret. Vi ses!

Formandens beretning - præsentation
Formandens beretning - skriftlig