Gellerupparken Blok B4

Dato 02.10.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Næsten 2000 almene boliger skal renoveres i Gellerupparken, der tidligere var synonym med problemer i det danske almennyttige boligbyggeri. Blok B4 er det første pilotprojekt, der udgør startskuddene for renoveringen af Gellerups mange boligblokke.

Blok B4 er bevaret i modsætning til flere andre blokke i området. Og nedrivning er, ud fra et klimamæssigt perspektiv, en dårlig forretning, når der i stedet bygges nyt. Det viser Tegnestuen Vandkunstens livscyklusanalyse (LCA), som arkitektvirksomheden har lavet for henholdsvis nedrevne og renoverede boligblokke for at hjælpe med at regne på konsekvenserne – inden man beslutter sig for at rive ned. Analysen viser, at nedrivning af boligblokke og efterfølgende nybyggeri i værste fald er, ved brug af nutidens gængse byggemateriale, beton og tegl, cirka 300 % mere klimabelastende end ved en renovering.

"Man skulle bygge dobbelt så klimavenligt, som vi kan i dag, hvis CO2-regnskabet skulle gå op. Selv ikke hvis de nye boliger blev bygget i halm, ville klimaregnskabet gå op ved at bygge nyt," Søren Nielsen, arkitekt og partner, Vandkunsten

Blokken er med sin symbolske nye byport et pejlemærke i omdannelsen, der skal sammenflette byen Aarhus med bydelen Gellerup. Blok B4 er energirenoveret til nye standarder med tilføjelsen af nye tekniske installationer, isolering og nye energirigtige facadepartier. Der er desuden skabt nye rækkehuse i stueetagen og udsigtsboliger på taget, som åbner for en bredere beboersammensætning.

Gellerupparken. Foto: Melissa Ørnstrup