Foto af Jens Aaberg
"Det er vigtigt at bevare det, vi har," Jens Aaberg, ejer af Aaberg Arkitekter.

Gamle bygninger er muret med historie

Opdateret 06.06.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Aaberg Arkitekter, Jens Aaberg. 

Aaberg Arkitekter arbejder med de bygninger, der har stået her i flere hundrede år. Bygninger, der er fredede og bevaringsværdige, og fortæller os om vores tidligere liv. 

Aaberg Arkitekter blev startet i 2014 af Jens Aaberg. I de to år virksomheden har eksisteret, har firmaet beskæftiget sig med flere projekter, der involverer både fredede og bevaringsværdige bygninger. For eksempel har Garderhøjfortet i Jægersborg og flere af bygningerne på Kultorvet været forbi Aaberg Arkitekter. 

“Jeg ser stor værdi og nytte i at udvikle nyt, men det er mindst lige så vigtigt at bevare og passe på det, vi har. Hvis et hus først er revet ned, så kommer det ikke igen. Bevæger du dig rundt i indre by i København, så er de ældre bygninger mindst lige så væsentlig en del af kulturen som nye,” siger Jens Aaberg, der føler sig privilegeret, fordi han siden 2006 næsten udelukkende har arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger. 

Der findes 9.000 fredede bygninger i Danmark, hvor alt arbejde skal godkendes at Slots- og Kulturstyrelsen og 300.000 bevaringsværdige bygninger, der administreres af kommunerne med betydeligt færre restriktioner på, hvad man må ændre.

“Den her slags bygninger skal altid renoveres og vedligeholdes, så på den måde vil der altid være spændende opgaver at tage fat på. Bygningerne blev bygget ind i en kontekst, som jeg synes er utrolig interessant og udfordrende. Det er en af grundende til, at man lægger vægt på at bevare de arkitektoniske og historiske værdier, som de er,” siger Jens Aaberg. 

"En bygning er et slags dokument om tidligere tiders måder at tænke og leve på. Når jeg kommer ind i et gammelt hus, så kan jeg fornemme den historie huset  har. Der har stået nogen på samme sted for 300 år siden, da huset blev bygget" Jens Aaberg, Aaberg Arkitekter

Hver egn har sin egen måde at bygge på

Danske bygninger fortæller historien om Danmark, men også i udlandet har traditionelle huse deres egen form og historie. I for eksempel områder af Kina har husene traditionelt en rund form, og på den måde kan bygninger rumme fortiden.

“Hver egn har deres helt egen måde at bygge på, og det udspringer meget af den kultur og de byggematerialer, man har til rådighed. En bygning er et slags dokument om tidligere tiders måder at tænke og leve på. Når jeg kommer ind i et gammelt hus, så kan jeg fornemme den historie huset har. Der har stået nogen på samme sted for 300 år siden, da huset blev bygget. Det er bl.a. derfor, det er spændende at arbejde med bygningerne,” siger Jens Aaberg. Der også oplever, at interessen for fredede og bevaringsværdige bygninger vokser. 

“Generelt tror jeg, at bevidstheden om at passe på dem er blevet større. Blandt rådgiverne blev interessen i kriseårene stor, fordi der jo ikke blev bygget meget nyt, og fordi de fredede bygninger stadigvæk skulle sættes i stand. Men det handler om, at vi får en forståelse af bygningernes værdi for vores kultur og historie,” siger Jens Aaberg, der også er medlem af Fredningsudvalget i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 

Virksomheden har vokseværk

Jens Aaberg har drevet virksomheden alene siden opstarten. Men nu fordobler han staben, han skal nemlig ansætte en medarbejder mere. 

“Jeg har siden jul fået flere opgaver, og nu synes jeg, at jeg skal bruge hjælp. Derfor søger jeg for første gang efter en konstruktør. Det er et vigtigt skridt for mig,” siger Jens Aaberg. 

“Det har været godt for mig at være mig selv de første to år. Jeg tror, at jeg får de gladeste medarbejdere og man giver mest, hvis man kan give nogen en fast stilling. Jeg synes, det er et kæmpe skridt at gå fra nul til at have én medarbejder. Men jeg er ikke i tvivl om, at det vil gavne virksomheden,” siger Jens Aaberg.