Fremtidsperspektiver for bæredygtigt byggeri i EU og Danmark

Opdateret 30.08.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Hvordan skal bæredygtigt byggeri vurderes, og hvordan kan det gøres mainstream? På denne konference diskuteres erfaringerne med Level(s), som er EU-kommissionens bud på en metode til vurdering af bæredygtigt byggeri. Kom og bidrag til debatten om fremtiden for bæredygtigt byggeri.

EU-kommissionen har udviklet Level(s), som er et bud på en fælles vurderingsmetode for nogle af de væsentligste parametre i bæredygtigt byggeri, der kan anvendes i bygningsreglementer og i certificeringsmetoder for bæredygtigt byggeri i EU. 16 danske virksomheder har testet Level(s) for at høste de første erfaringer med metoden og komme med forslag til forbedringer, inden den endelige version lanceres i 2020.

Danmark er et af de lande, der har bidraget mest til at teste den metode, der kan blive rygraden i fremtidens europæiske standarder for bæredygtigt byggeri.

Konferencen finder sted i København torsdag den 12. september og i Aarhus mandag den 23. september.

Konferencen henvender sig til bygherrer, rådgivere og udførende, der interesserer sig for udviklingen inden for bæredygtigt byggeri – og er samtidigt en genvej til viden om Level(s) som metode.

Program

  • Introduktion: Hvad skal vi med Level(s) – og hvorfor har danske virksomheder testet metoden? V. Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder
  • Hvilke udfordringer stødte virksomhederne på? Evaluering af den danske test, samt præsentation af tre testcases V. Kim Haugbølle og Harpa Birgisdottir, SBi – Aalborg Universitet, Niels Jakubiak Andersen, Krydsrum Arkitekter – Renovering og kulturarv, Susanne Kuehn, Rockwool – Bygningsdrift & Byggeindustri og Gitte Gylling Olesen & Christine Collin, Rambøll – Nybyggeri & Certificering
  • Hvad skal forbedres, for at Level(s) kan bidrage til at gøre byggeriet mere bæredygtigt? Anbefalinger til det videre forløb V. Jesper Ring, DOMINIA og Brian Sørensen, Årstiderne Arkitekter
  • Kan Level(s) med tiden bruges i relation til DGNB og bygningsreglementet? Perspektivering ved Green Building Council Denmark og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Hvordan kan bæredygtighed blive mainstream for byggeriet og kan Level(s) bidrage hertil? Paneldebat med Danske Arkitektvirksomheder, FRI – Foreningens af Rådgivende Ingeniører, DI-BYG (tbc) og Bygherreforeningen. (Kun i København) Moderator: Peter Andreas Sattrup 
  • Opsamling og afslutning

Arrangementsansvarlig er Graves Simonsen, som kan kontaktes på mail: gks@bygherreforeningen.dk.

Tilmeld dig København-konferencen her

Tilmeld dig Aarhus-konferencen her

Level(s)

Den danske test af Level(s) koordineres af Danske Arkitektvirksomheder i samarbejde med FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører), Bygherreforeningen, Green Building Council Denmark og DI Byg. Erfaringerne analyseres af Statens Byggeforskningsinstitut, og testen støttes økonomisk af Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Level(s) er testet af AI Arkitekter og Ingeniører, Arkitema Architects, COWI, Dissing og Weitling Architecture, Danish Energy Management, DOMINIA, EKJ Rådgivende Ingeniører, Ekolab, FRAME, Frandsen & Søndergaard, Krydsrum Arkitekter, MOE, Rambøll, Rockwool, Sweco Danmark og Årstiderne Arkitekter.

Har du spørgsmål om Level(s), så kontakt Danske Arkitektvirksomheders bæredygtighedschef, Peter Andreas Sattrup på pas@danskeark.dk.

Læs mere om Level(s)