Forskning skal hjælpe os i mål med byernes grønne omstilling

Opdateret 22.02.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Tredje Naturs nye researchplatform skal bygge bro mellem arkitektur og viden. På den måde kan arkitekturen i højere grad bidrage med at løse fremtidens udfordringer, mener Flemming Rafn Thomsen fra Tredje Natur. 

Arkitektvirksomheden Tredje Natur har indledt et strategisk samarbejde med arkitekt og senior researcher Boris Brorman Jensen. Samarbejdet binder viden og arkitektur sammen, og det er vigtigt i arbejdet med klimatilpasning og grøn omstilling. 

“Der er et kæmpe tidsmæssigt pres for at finde løsninger på byernes udfordringer. Vi skal tænke og tegne i samme bevægelse, og derfor mener vi, at det er nødvendigt at fokusere mere på research og viden,” siger partner i Tredje Natur, Flemming Rafn Thomsen.

"Som arkitekter erkender vi, at hvis vi skal blive ved med at være en del af løsningen på samfundets udfordringer, så må vi tænke i nye vinkler,” siger Flemming Rafn Thomsen

Kan give ny viden til virksomheden

Tredje Natur Research skal være en forskningsbaseret gren af Tredje Natur, som Boris Brorman Jensen skal lede. Platformen skal blandt andet være med til at etablere nye samarbejder, der kan levere viden til arkitektvirksomhedens projekter. 

“Vi kan bruge samarbejdet til at få ny viden ind i vores fysiske projekter. Der findes meget viden om klimatilpasning og cirkulær økonomi, og det vil vi gerne samle op og udvikle, så vi sikrer os, at vi tager den viden med ind i nye projekter. Og samtidig ønsker vi at systematisere den pionerånd, som projekterne udfolder. For at nå FN’s klimamål om maksimum halvanden grads temperaturstigning, så er det afgørende, at vi får udbredt de erfaringer, vi har med klimatilpasninger i byerne,” siger Flemming Rafn Thomsen.

Ifølge ham handler omstillingen ultimativt om, hvordan arkitekternes løsninger kan være med til at påvirke folks forbrug og adfærd positivt i forhold til at nå den grønne omstilling – og netop dét kan samarbejde være med til at løse, mener Flemming Rafn Thomsen. 

Boris Brorman Jensen og Tredje Natur regner med en toårig etableringsperiode før den nye research platform er kommercielt selvbærende.

Styrker forretningen

Tredje Natur forventer også, at researchplatformen kan være med til at styrke virksomhedens forretning. 

“Potentialet er stort, fordi initiativet også åbner op for, at vi kan komme ind i nogle andre fora, for eksempel universiteterne. Ved at have en direkte vej ind til viden og research, så kan vi agere friere og gøre det, vi er gode til, fordi vi ikke hver gang skal hente den viden flere forskellige steder fra. Som arkitekter erkender vi, at hvis vi skal blive ved med at være en del af løsningen på samfundets udfordringer, så må vi tænke i nye vinkler,” siger Flemming Rafn Thomsen.

Tredje Natur anbefaler flere arkitektvirksomheder, at undersøge deres muligheder for at lave strategiske samarbejder eller udvide forretningen med en researchafdeling.

Andre arkitektvirksomheder har allerede integreret research og forskning som en del af deres virksomhed. AART architects har med AART+ deres egen interne researchafdeling, og er derudover også en del af den bæredygtige tænketank Sustainia. Arkitektvirksomheden Gehl har også med antropologer og forskellige eksperter inden for blandt andet cykling og urban planning integreret research i virksomheden siden begyndelsen. 

Læs mere om Tredje Natur Research