Forsikring

Opdateret 24.05.24

Gør det til en standard altid at give forsikringen et ekstra tjek, før projektet startes op.

Er der dækning på forsikringen for det ansvar, I påtager jer?

Hvilke risici skal I være opmærksomme på? Har I noget erfaring fra tidligere sager, som I kan få med fra start? Kan I lære af forsikringssager i branchen (fx. MgO, Bobledæk)? Er der projektforsikring, eller kører I projektet på den løbende forsikring?

Hvis bygherre har lagt op til en bestemt projektforsikring – er I så dækket tilstrækkeligt? Hvor høj er selvrisikoen?

Skal forsikringen dække andre kontrakter end jeres, så andre kan spise af dækningssummen, uden at jeres ansvar reduceres tilsvarende? Hvilken dækning har jeres underrådgivere i forhold til jer? Husk, at I har pligt til at kontakte forsikringsselskabet, så snart I har den mindste mistanke om en mulig skade.

Danske Arkitektvirksomheder kan rådgive jer om ansvar og forsikringer.