Forbedring

Opdateret 11.07.19

"Forbedring" er det afsnit, der er mest afhængig af input fra alle andre afsnit på alle 3 niveauer.

Forbedring handler nemlig om, at I ud fra læring fra alle niveauer, på strategisk niveau skal lægge en plan for forbedringer.

Og man kan roligt sige, at Forbedring er ISO’s kardinalpunkt indenfor kvalitetsledelse! For dybest set er det meningen, at alle kvalitetsledelses-aktiviteter med tiden fører til forbedringer, der kan måles. Til gengæld er der frit slag – I bestemmer nemlig selv, hvad I vil blive bedre til!

Sæt nogle helt konkrete mål – igen, kog det ned, så det er forståeligt. "Vi vil gerne være bedre til at have kunden i centrum!" er svær at måle på. Tænk på, at det skal kunne måles i dag og måles om et år. Det skal være noget, der kan sættes to streger under eller noget, I kan lave en vurdering af.

Forbedring skal også blot koges ned til max 1 A4-side, gerne mindre.