Foto fra Kalas Is

Folkemødet 2024: Hvorfor har vi brug for arkitekter? Og hvad sker der, hvis arkitekterne spilles af banen i fremtiden?

Dato 14.06.24 |
Af:
Karen Sejr

Hvad ville du svare, hvis du blev bedt om at argumentere for, at der er brug for arkitekter i fremtiden – i en tid, hvor mange af arkitektens opgaver kan løses på nye måder? Hjælp os med at argumentere for, hvordan vi kan definere arkitektens rolle på ny og hvordan den nye nationale arkitekturpolitik kan bruges som strategisk afsæt for netop det.  

Arkitektens rolle er under forandring – arkitektvirksomheder opkøbes, kunstig intelligens erstatter faglige kompetencer, spørgsmålet om byggestop tager til i styrke, mens virksomhederne presses af vilkår, der gør det svært at lave sunde forretninger.  

Hvad betyder det for arkitekterne og arkitektvirksomhederne? Ikke mindst når mange af de opgaver, der før var arkitektens, kan løses på nye måder. Er der med andre ord risiko for, at arkitekten kan blive spillet helt af banen og blive irrelevant? Hvad mister vi så, ikke bare som arkitekter, men som samfund? 

De spørgsmål tager vi i Danske Arkitektvirksomheder, Arkitektforeningen og Dansk Arkitektur Center meget alvorligt. Vi tror nemlig på, at der er brug for arkitekterne, hvis vi skal bygge bæredygtig arkitektur af høj kvalitet i fremtiden. 

Men vi tror også på, at det er nødvendigt at genstarte fortællingen om, hvorfor det er sådan - hvorfor der er brug for arkitekter i fremtiden. Den fortælling kan vi ikke tage for givet, at alle er enige om længere. 

Den nationale arkitekturpolitik giver os en mulighed for at styrke arkitekturen og en fælles forståelse af, hvad det er, arkitekten kan og skal kunne i fremtiden. Men det sker ikke af sig selv. Her får vi brug for jer – på tværs af generationer og organisationer – til at tydeliggøre både for os selv og omverden, hvad det er, der gør arkitekten nødvendig i fremtiden. 

Derfor inviterer vi jer til at tage del i den fælles diskussion sammen med os, når vi starter fredag morgen på Folkemødet med morgenmad, kaffe og netværk.  

På scenen kan du glæde dig til at møde 

  • Lars Autrup fra Arkitektforeningen
  • Lars Storr-Hansen fra Danske Arkitektvirksomheder
  • Kent Martinussen fra Dansk Arkitektur Center

Samtalen modereres af Anne Katrine Harders fra Dansk Arkitektur Center.