Foto fra Folkemødet 2017
I 2017 satte Danske Arkitektvirksomheder cirkulært byggeri på agendaen på Folkemødet. I 2018 kommer det til at handle om social værdiskabelse m.m.

Folkemødet 2018: Social værdiskabelse i udsatte boligområder

Opdateret 16.05.18 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Torben Hjorth, Stagbird

Vær med til at diskutere, hvordan vi skaber forandring og sammenhængskraft i almene boligbyggerier, når Danske Arkitektvirksomheder inviterer til debat sammen med BL - Danmarks Almene Boliger på Folkemødet 2018. 

Hvordan skaber man forandring, engagement og sammenhængskraft i det almene boligbyggeri? Hvad skal der til for at ændre et udsat boligområdes karakter og kultur? Kan pæne facader, nye mødesteder og god belysning være en del af opskriften?

Det diskuterer vi på dette års Folkemøde i samarbejde med Danmarks Almene Boliger torsdag den 14. juni 2018.

Arkitekterne er ikke i tvivl om at pæne facader, nye mødesteder og god belysning kan være en del af opskriften på at skabe forandring i almene boligbyggerier. Faktisk er nogle af de boligselskaber, der har problemerne helt tæt inde på livet enige i den betragtning. Men farver på facaden kan ikke stå alene. Forandringer kræver også, at der samtidig trækkes i andre og mere socioøkonomiske håndtag. Og det kræver politikere der tør og vil prioritere social værdiskabelse.

Vi har inviteret arkitekten, boligselskabet og toneangivende politikere til at diskutere social forandring - og forankring - gennem fysiske forbedringer af udsatte boligområder. Og vi har bedt dem komme med konkrete eksempler på boligområder og initiativer - fysiske og sociale indsatser - der har betydet en positiv forandring for beboerne og boligselskabet - og i sidste ende samfundet.

Debatpanelet består af:

Søren Egge Rasmussen (Ø), boligordfører og medlem af Folketingets Transport-, Bygnings,- og Boligudvalg m.m.
Jane Jegind, rådmand, Odense Kommune
Anders Strange, partner og CCO, AART architects
Keld Laursen, direktør, Brabrand Boligforening
Vinie Hansen, næstformand, BL - Danmarks Almene Boliger

Til at styre debatten har vi Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, Danske Arkitektvirksomheder.

Læs mere