Fagtilsyn

Opdateret 06.05.22

Her finder du informationer, der vedrører blandt andet tilsynsrapporter og planer for stikprøvekontrol af entreprenørens arbejde. 

Hver overskrift tilhører et dokument, som er vedhæftet nederst på siden. Ved hver overskrift er en kort beskrivelse af, hvad dokumentet drejer sig om. Nogle steder vil der ved hver overskrift være et direkte link til en ekstern hjemmeside.

Tilsynsplan:

Fagtilsynets plan for stikprøvevis kontrol af entreprenørens arbejde. Dokumentet indeholder en tabel der kan være en rettesnor for at sikre at alle informationer indhentes. Ud over at skrive hvilken bygningsdel der er tale om, anbefales det, at planen indeholder en reference, metode, tidspunkt/omfang, en nummerering af tilsynsrapporten, dato og initialer på den der har gennemført tilsynet.

Tilsynsrapportoversigt:

Oversigt over udarbejdede tilsynsrapporter med information om nummer, startdato og emne. En markering af hvem der har modtaget en kopi af rapporten om der er knyttet økonomi på rapporten og endelig en slutdato for tilsynsrapporten.

Tilsynsrapport:

Rapport med konstateringer fundet ved stikprøvevis tilsyn med udførte byggearbejder. Det anbefales at tilsynet dokumenteres med fotos af hver emne/bygningsdel den vedrører. Hvert foto skal underbygges med bemærkninger om dialogen mellem entreprenøren og den tilsynsførende, så fremdriften i løsning af eventuelle udfordringer kan følges.

Mangelliste:

Fagtilsynets opgørelse over mangler ved entreprenørens arbejde i forbindelse med før aflevering, afleveringsforretning og/eller 1-års eftersyn. Enten som en virksomheds specifikke paradigme eller også kan MOLIO (tidligere: bips) Digitale mangellister anvendes. Listen indeholder en kort beskrivelse af manglen og informationer om hvem og hvornår den er fundet. Listen skal også indeholde information om, hvem der er ansvarlig for at løse fejlen og en deadline.

Du finder MOLIO (tidligere bips) digitale mangelliste her

Teknisk aflevering:

Dokument ved teknisk gennemgang af udførte bygningsarbejder inden endelig aflevering er et dokument er det sat op som et referat, og indeholder – ud over dato og navne på involverede partere – information om, hvilke arbejder der restere på projektet samt initialer på de ansvarlige for at få det endelig på plads.

Tilsynsplan
Tilsynsrapportoversigt
Tilsynsrapport
Mangelliste
Teknisk aflevering