Bæredygtigt byggeri i Europa

Fælles rammer for bæredygtigt byggeri i Europa

Opdateret 19.09.18 |
Af:
Signe Moeslund Mains

EFTERLYSNING: Bæredygtighed er et centralt emne i byggeriet i dag i hele Europa, og man arbejder derfor i EU med at forberede en ’standard’ for bæredygtigt byggeri: Level(s). Vi søger i øjeblikket efter danske byggerier der kan fungere som testprojekter, så vi er sikre på at systemet også kan bruges på danske projekter.

Level(s) er et værktøj der anvendes i byggeriet til at måle, hvor bæredygtigt et byggeri er – og det skal testes i praksis gennem forskellige byggeprojekter.

Hos Danske Arkitektvirksomheder har vi stor interesse i at få et system som Level(s) til at passe ind i de nuværende og kommende danske systemer, og derfor arbejder vi på at trække de fælles danske erfaringer ud af testen og bruge disse fremadrettet.

Testen af Level(s) er et samarbejde mellem Danske Arkitektvirksomheder, FRI, Bygherreforeningen og Green Building Council Denmark som på branchens vegne ønsker at påvirke EU-kommunionens udvikling af Level(s). 

Vi har brug for Jer

Projektet tager udgangspunkt i igangværende byggeprojekter, som indmeldes til EU-kommissionen som testprojekter. Har I et bolig- eller kontorbyggeri, renovering eller nybyggeri, og har I lyst til at teste Level(s), så vil vi meget gerne høre mere – og have Jer med i vores ERFA-gruppe.

Hvis I er interesserede i at deltage i udviklingen af Level(s) med et testprojekt, skal vi vide det senest torsdag den 20. september 2018. Kontakt Peter Andreas Sattrup på pas@danskeark.dk.

Læs mere om krav til deltagelse med testprojekter

Kort om Level(s)

EU-kommissionen (DG-Environment) har lanceret Level(s) som er et fælleseuropæisk system for rapportering af bæredygtigt byggeri, der inkluderer nogle af de væsentligste performance parametre for ressourceforbrug, totaløkonomi, indeklima, sunde materialer, klimasikring mv.

Formålet med Levels er at hjælpe aktører i byggeriet med at optimere løsninger, der nedbringer ressourceforbrug og miljøbelastninger samt fremtidssikrer byggeriets værdiskabelse, ved at skabe et fælleseuropæisk sprog og ramme for performance, der supplerer eksisterende regulering af byggeriet. Det er muligt at rapportere med Level(s) på flere kompleksitetsniveauer, som kræver en større eller mindre økonomisk og arbejdsmæssig indsats til dokumentation af byggeriets performance.

EU-kommissionen inviterer praktikere til at teste Level(s) i 2018-2019, for at kvalificere den videre udvikling af systemet.

Læs mere