Foto af diagram, cirkulær økonomi

Få overblikket med nye publikationer om cirkulært byggeri

Dato 31.08.21 |
Af:
Rikke Friis

Illustration: Teknologisk Institut

Realdania har netop udgivet en samling af temaark om cirkulær økonomi, som er udarbejdet af Teknologisk Institut og Videncenter for cirkulær økonomi i byggeriet. Hvert ark har fokus på et specifikt emne, og samlet giver publikationerne et overblik over vidensniveauet på området i dag, samtidig med at de stiller en række vigtige og relevante spørgsmål.

Cirkulær økonomi fylder mere og mere inden for byggeriet, men området er nyt og komplekst og fyldt med svære spørgsmål. Formålet med Realdanias nye publikationer har derfor ikke været at danne ny viden, men derimod at skabe overblik over eksisterende viden på området for de mange, der ønsker at arbejde med den cirkulære omstilling.  

Udgivelsen indeholder syv forskellige temaark:

  • 1: Affald som ressource
  • 2: Byggeriet som ressourcebank
  • 3: Brug af råstoffer i byggeriet
  • 4: Skadelige stoffer og problematisk affald
  • 5: Klimagevinst ved genbrug og genanvendelse
  • 6: Økonomisk potentiale
  • 7: Lovgivning, strategier og rammevilkår.

De syv temaark giver både et overblik over, hvad vi ved, og hvad vi ikke ved, og særligt listen over sidstnævnte er stadigvæk længst. Området er komplekst og forholdsvist nyt, og der er stadig brug for bedre data, men den cirkulære bølge er i gang, og vi er godt på vej!  

Læs mere om publikationerne hos Realdania

Find publikationerne her