Piktogram brandrådgivning

Få hjælp til at blive brandrådgiver

Dato 07.12.20 |
Af:
Karen Sejr

DTU tilbyder et nyt uddannelsesforløb på brandområdet, der kan give de fornødne forudsætninger for at blive certificeret brandrådgiver. Uddannelsen starter allerede den 7. december 2020.

En af flaskehalsene i implementeringen af den nye certificerings-ordning inden for brand er, at der er for få certificerede. Det giver ventetider samt presser priserne i vejret. Derfor er det i alles interesse, at nogle flere rådgivere bliver certificeret – som noget nyt tilbyder DTU nu et uddannelsesforløb, som sigter mod at give deltagerne de fornødne forudsætninger for at blive certificeret brandrådgiver i brandklasse 2 (BK2). Det starter allerede 7. december 2020, så man skal tilmelde sig hurtigt.

Det nye uddannelsesforløb er en pakkeløsning, der består af en let justeret version af modulet Bygningsbrandteknik fra DTU’s Master i Brandsikkerhed samt et nyudviklet todageskursus, som træner deltagerne i at gennemføre certificeringsprocessen. Den justerede version af Bygningsbrandteknik sætter ekstra fokus på bygningsreglementets brandbestemmelser, ud over at omfatte emner som materialers brandtekniske egenskaber, brandsikring af forskellige bygningskategorier, brandteknisk dimensionering og dokumentation.

Den justerede version af Bygningsbrandteknik gennemføres fra 7. december 2020 til 24. januar 2021 og vil omfatte 5-6 lektioner om ugen. Hertil kommer forberedelsestid med læsning og opgaveløsning. Man skal forvente en samlet arbejdsbelastning på ca. 150 timer, svarende til 5 ECTS. Efterfølgende kan man tilmelde sig det prøveforberedende todageskursus, som afholdes i februar 2021.

Prisen for at deltage i den justerede version af Bygningsbrandteknik er 11.000 kroner, mens det prøveforberedende todageskursus koster 8.000 kroner, så det samlede uddannelsesforløb koster 19.000 kroner.

Formålet med det hele er selvfølgelig at blive dygtigere til brandsikkerhed, så man kan blive certificeret brandrådgiver i BK2, hvilket sker gennem en separat certificeringsproces hos Rambøll eller Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Man har også mulighed for at fortsætte med at tage de øvrige moduler på DTU’s Master i Brandsikkerhed, der er landets eneste akkrediterede og formelt kompetencegivende videreuddannelse i brandsikkerhed. Med en komplet Master i Brandsikkerhed opnår man de formelle kompetencer til at ansøge om certificering som brandrådgiver i brandklasse 3 (BK3), brandklasse 4 (BK4) samt tredjepartskontrol.

Kontakt studieleder, lektor, ph.d. Lars Schiøtt Sørensen på lsso@byg.dtu.dk eller på alf. 4525 1955, hvis du har spørgsmål. Eller send en e-mail til kurser@byg.dtu.dk, hvis du er interesseret i at deltage, så vender DTU tilbage med nærmere information.