Få hjælp til internationalisering hos DI

Opdateret 06.02.17

DI kan hjælpe dig på flere måder, hvis du enten allerede er på vej til udlandet eller overvejer det. 

Hvis din virksomhed er medlem af DI kan du blandt andet få hjælp til:

  • DIs internationale netværk: Netværket giver adgang til ny viden og invitationer til events og rundbordsmøder og nyheder om udvalgte lande og internationale problemstillinger. 
  • Individuel rådgivning om udenlandske markeder: Det kan være hjælp til at identificere udfordringer og muligheder eller skabe veje til øget salg.  
  • Hvilke muligheder har du? Her finder du eksporthåndbogen, hvor du finder oplysninger om dokumentkrav og regler for eksport til 190 lande

Du finder flere oplysninger om DIs hjælp til internationalisering her.