Foto af studerende på besøg hos CUBO Arkitekter
Besøg på en tegnestue er en god måde at få skabt kontakter og samarbejde mellem uddannelse og prakisis. Foto: Gert Skjærlund Andersen

Få besøg af arkitektstuderende

Opdateret 29.03.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Gert Skjærlund Andersen

Arkitektskolen Aarhus sender studerende - og dermed potentielle praktikanter - på besøg hos arkitektvirksomheder i Aahus-området i begyndelsen af maj. Tilmeld jeres virksomhed og byd de studerende indenfor.

I en årrække har mere end 100 bachelorstuderende hvert år fra Arkitektskolen Aarhus besøgt arkitektvirksomheder i Aarhus. Sidste år var ca. 110 studerende ude og besøge ni forskellige arkitektvirksomheder. 

Tilbagemeldingerne fra både studerende og virksomhederne er positive. Derfor samarbejder Danske Arkitektvirksomheder og InSpe/KarriereVærkstedet på Arkitektskolen Aarhus igen i år om at få arkitektvirksomheder til at afsætte tid og åbne dørene for nysgerrige studerende.

De studerende besøger virksomhederne mandag 1. og torsdag 4. maj 2017 i cirka halvanden time. 

Hvis jeres virksomhed vil have besøg af arkitektstuderende én af disse datoer, skal I skrive til Miska Barnow, karrierevejleder ved Arkitektskolen Aarhus på mb@aarch.dk.

Invitation