Foto: Lene Espersen
Lene Espersen og "renovering på dagsordenen" har sat sig for at sætte flere fakta på bordet, når det kommer til effektiv energiomstilling.

Energieffektivitet er alfa omega i nyt energiforlig

Opdateret 06.09.17 |
Af:
Lene Espersen

Foto: Jørgen True

I "renovering på dagsordenen" har vi sat os for at forklare de ansvarlige politikere, at den faktabaserede viden klart peger på, at vi ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv foretager en dyr omvej i energiomstillingen til et fossiluafhængigt samfund.

I ”renovering på dagsordenen” hylder vi brugen af fakta. Ikke mindst når det handler om at nå ambitiøse klima- og energimål, er det afgørende, at vi samfundsøkonomisk bruger vores fælles penge på en klog måde. Derfor har vi sat os for at forklare politikerne, at fakta peger på, at vi pt. samfundsmæssigt er på vej mod en dyr omvej, når vi vil gøre samfundet fri for fossilebrændstoffer. 

"Den energipolitiske dagsorden har de seneste mange år primært har haft fokus på udbygning af vedvarende energi og elektrificering. Det er hverken samfunds- eller privatøkonomisk optimalt, hvis ikke også energieffektivitet tænkes ind." Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder

For at være tro mod princippet om at sikre optimal, dataunderstøttet omkostningseffektivitet, er det branchefælleskabets holdning, at det er nødvendigt at differentiere på segmenter, bygningstyper og muligheder for forsyningsformer i en hel anden grad end hidtil. Vi anbefaler derfor, at regeringen lægger dette ind som en grundpræmis for energipolitikken og medtænker temperatur, luftkvalitet, lys- og lydforhold i boliger frem mod 2050. 

Læs hele Lene Espersen indlæg til "renovering på dagsordenen"