Egen certificering

Opdateret 19.07.19

Her er på siden finder du et værktøj til egen monitorering af tegnestuens miljøpåvirkning og energiforbrug. Programmet måler energi, CO2, vand, papir og arealforbrug, og er udformet som et Exel-ark som kan udfyldes på tre ambitions- eller detaljeringsniveauer.

De Grønne Tegnestuer

Værktøjet har i praksis vist sig nyttigt ved eksempelvis at afsløre skjult forbrug eller ligefrem betaling for andres energi. Har man flere filialer vil man ligeledes kunne sammenligne papirforbrug, arealforbrug etc., pr. medarbejder mellem afdelingerne.

Det bedste resultat opnås ved at sammenligne sig med øvrige tegnestuer, hvorfor DANSKE ARK vil udarbejde en statistik på de tegnestuer der deltager i ordningen lige så snart vi har modtaget nok måliger. Ønsker du at deltage kan regnearket rekvireres hos sekretær Ulla Michael på e-mail: um@danskeark.dk, hvortil de udfyldte ark returneres.

For tegnestuer hvor en miljøcertificering efter ISO 14001 er for krævende et projekt, kan De Grønne Tegnestuer bruges som et indledende tiltag der senere kan bruges i forbindelse med en egentlig ISO 14001 certificering eller som del af en CSR-strategi, f.eks. som delelement i miljøafsnittet i FN Global Compact.

De Grønne Tegnestuer er oprindeligt udviklet at JJW arkitekter og Gottlieb Paludan Arkitekter for at måle egen adfærd. De to tegnestuer har overdraget programmet til Danske Arkitektvirksomheder netop for at opnå et sammenligningsgrundlag mellem flere tegnestuer.

ISO 14001

Er et miljøledelsessystem for proces og egen adfærd. Da systemet er opbygget som en kortlægning af processer er der tale om kvalitetsledelse på miljøområdet som supplement til Danske Arkitektvirksomheders Kvalitetledelsessystem. Danske Arkitektvirksomheders Kvalitetledelsessystem bygger på ISO 9001 og tilsammen overflødiggør de en evt. ISO 9001.

En mindre del af Danske Arkitektvirksomheders medlemmer er ISO 14001 certificerede, og enkelte har valgt en fælles Europæisk overbygning kaldet en EMAS-certificering.

Såvel ISO 14001 som EMAS kan håndteres af Dansk StandardFORCE Cetifikation eller Norske Veritas.