Foto af Frihavnstårnet af Praksis Arkitekter. Foto: Jens Markus Lindhe.
Frihavnstårnet af Praksis Arkitekter. Foto: Jens Markus Lindhe.

Hæderspris til Praksis Arkitekter

Opdateret 31.03.17 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Jens Markus Lindhe

Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for arkitekter på 400.000 kr. til Praksis ved Mette Tony og Mads Bjørn Hansen for deres indlevede og raffinerede arbejde med at fremkalde en stedbunden arkitektur med afsæt i traditionen.

Det er en evne til at koble det stedsspecifikke med en respekt for bygningskunstens traditioner, der har sikret, at Dreyers Fonds hæderspris i år går til tegnestuen Praksis ved Mette Tony og Mads Bjørn
Hansen. Mathilde Petri, bestyrelsesmedlem, Dreyers Fonds bestyrelse, fremhævede i sin motiveringstale Praksis’ evne til at få noget, der ikke er synligt for andre, til at opstå og blive synligt, og sammenlignede det med at fremkalde foto:

”Fremkalde betyder her at få noget til at opstå – noget, som er der i forvejen, men som ikke umiddelbart er synligt for os andre. Som et negativ i en traditionel fotofremkaldelse, hvor man i negativet aner omridset, men først ser motivet i det færdige foto. Praksis arbejder konstant med at bringe noget frem. De trækker karakteristika ud af omgivelserne og udvikler med omhu en indre logik, der bliver styrende for formdannelsen.”

Som eksempel fremhævede Mathilde Petri et aktuelt eksempel fra Nordhavnen, hvor Praksis for nylig har udviklet og transformeret en betonsilo til boliger:

”Den store industrielle lukkede bygningskrop er blevet omsvøbt af et sprødt transparent lag af taktfaste forskudte søjler og dybe mellemrum. Begge elementer som vi kender fra den klassiske arkitektur. Det nye lag indeholder åbne overdækkede altaner, som bliver et væsentligt tilskud til boligerne. Sammenstillingen af industrihusets store rumhøjder, betonoverfladernes rå karakter og altanernes
spatiøse udformning giver boligerne deres helt egen stedsspecifikke identitet. Man kan sige, at Praksis her fremkalder og synliggør industrihusets rumlige potentialer samtidig med, at de fastholder
havneområdets store samlede bygningskrop i et transformeret og nutidigt udtryk,” sagde Mathilde Petri.

Hun understregede, at præmieringer og æresbevisninger har regnet ned over Praksis – og det med god grund og sluttede med at udtrykke sin forventning om mange fremtidige spændende arbejder fra
Praksis.

Læs mere om Praksis Arkitekter
Foto af Mette Tony og Mads Bjørn Hansen
Mette Tony og Mads Bjørn Hansen. Foto: Praksis Arkitekter.