Diversitetspolitik

Danske Arkitektvirksomheder lancerer en skabelon til brug for udarbejdelse af diversitetspolitik hos medlemmer, som kan bruges i arbejdet med øget ligestilling, diversitet og inklusion.

Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet en diversitetspolitik, der fungerer som en skabelon, der kan bruges som inspiration af alle medlemsvirksomheder i deres arbejde med at fremme diversitet.

Skabelonen bygger på fem principper, der beskriver, hvordan og hvorfor virksomheden vil fremme inklusion, sikre reel ligestilling mellem kvinder og mænd samt hvordan ubevidste og bevidste bias kan stå i vejen for rekruttering og fastholdelse.

De fem principper er:

  1. Ligestilling: Der skal skabes reel ligestilling mellem mænd og kvinder via en aktiv og konstant indsats.
  2. Diversitet og inklusion: Alle medarbejdere skal, uanset deres baggrund, køn, kultur, race, religion, seksuel orientering, alder eller handicap m.v., føle sig velkomne, respekterede og værdsatte.
  3. Rekruttering og fastholdelse: Det er vigtigt at tiltrække og fastholde talent via rekrutteringer og udviklingsmuligheder, der fremmer diversitet og ligestilling.
  4. Uddannelse og bevidsthed: Medarbejdere og ledere skal uddannes i ligestilling, diversitet og inklusion
  5. Lederskab og ansvarlighed: Ledere skal gå forrest for at fremme ligestilling, diversitet og inklusion.

Læs mere og hent skabelonen herunder.

Skabelon til diversitetspolitik