illustration af gruppe

DI orienterer: Satser på arkitektbranchens overenskomster stiger pr. 1. marts 2024

Dato 21.02.24 |
Af:
DI HR & Personale

Stigningen gælder både lønbånd og særlig opsparing i alle tre DIO II-overenskomster for arkitektbranchen: Arkitektoverenskomsten, Konstruktøroverenskomsten og TL-Konstruktør- og teknikeroverenskomsten. 

Regulering af minimalløn/lønbånd

Pr. 1. marts 2024 stiger alle lønbånd i arkitektoverenskomsterne med 720 kr. for fuldtidsansatte. Det betyder eksempelvis, at lønbåndene på Arkitektoverenskomsten stiger til:

  1. 32.640 kr.
  2. 38.640 kr.
  3. 45.640 kr. 

Lønbåndene fremgår af overenskomsternes § 3, hvor de præcise satser for 2024 kan findes. 

Stigningen er relevant for de medarbejdere, der på nuværende tidspunkt ligger på eller lige over lønbånd. For alle medarbejdere på arkitektbranchens overenskomster gælder det, at lønnen skal være individuelt forhandlet og som altovervejende udgangspunkt ligge over lønbånd.

Særlig opsparing stiger

Med virkning fra 1. marts 2024 forhøjes det særlige opsparingstillæg i overenskomsternes § 3 a til:

4,45 pct. 

Det særlige opsparingstillæg er fortsat et løntillæg, der skal udbetales løbende sammen med månedslønnen. Særlig opsparing kommer oveni månedslønnen, ligesom det gør sig gældende for arbejdsgivers pensionsbidrag. 

Har I spørgsmål? 

Har I spørgsmål til de nye satser, er I som altid velkomne til at kontakte DI for rådgivning.

Søger du mere information om HR og personalejura i arkitektbranchen, kan du finde det her.

Overenskomsterne kan downloades her