Foto af Lene Espersen

Året der gik - og det der kommer

Opdateret 20.12.17 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Astrid Rasmussen

Vi har haft travlt i 2017. Hos Danske Arkitektvirksomheder, men også i byggebranchen generelt, med stigende fokus på nye forretningsområder, hvor bl.a. digitalisering skaber nye muligheder hos både bygherrer og arkitektvirksomheder. Direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen giver her en kort opsummering af højdepunkterne set fra hendes stol - og løfter samtidig sløret for vores forventninger til 2018.

Hvordan er dit overordnede billede af byggebranchen gennem 2017?
2017 har været kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau både hos arkitekter og bygherrer. Jeg oplever, at der er stigende fokus på nye forretningsområder både hos vores medlemmer, men også generelt i byggebranchen. Bl.a. giver digitalisering mulighed for at tilbyde bygherrer et bedre overblik og styring af såvel tid som omkostninger, og den mulighed griber ikke bare mine medlemmer, men selvfølgelig mange i branchen.

Var der enkeltstående begivenheder, gode eller dårlige, der fik særlig betydning?
Vi er glade for, at mange i byggeriet i 2017 har fået øjnene op for FN’s verdensmål, og hvordan det giver nye forretningsmuligheder både i Danmark og på det globale marked.

Og så vil jeg nævne en helt specifik begivenhed. Vi satte i november fokus på byggeriets fremtid på en byggepolitisk konference på Christiansborg sammen med en række af byggebranchens primære aktører. Her deltog de fleste byggepolitiske ordførere, og vi oplevede en stor indsigt og forståelse for at fremme vores rammevilkår. Det er vigtigt med fælles fodslag og godt at vi – byggeriet interesseorganisationer – kan sætte en fælles dagsorden om fx brugen af totaløkonomi og opbakning til initiativer der kan sætte gang i den cirkulære økonomi i byggeriet.

Hvilke forventninger har du til branchen i 2018 (og årene fremover)?
Vi ser virkelig frem imod, at der bliver sat handling bag Regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi’s anbefalinger, nu hvor der er sat penge af til det på finansloven.

Herudover har jeg store forventninger til, at vi i 2018 får landet AB og ABR fornuftigt og med et opdateret aftalesæt som alle følger. Lene Espersen, adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder

Herudover har jeg store forventninger til, at vi i 2018 får landet AB og ABR fornuftigt og med et opdateret aftalesæt som alle følger. De mange fravigelser vi ser i dag, skaber tårnhøje transaktionsomkostninger og alt for mange konflikter i byggeriet. Det er en uintelligent måde at bruge skatteydernes penge på.

Jeg ser også frem til, at den nye energiaftale fortsat vil understøtte udbygning af vedvarende energi henimod et fossilfrit samfund – og herunder at energirenovering af bygninger kommer til at fylde mere fremadrettet.

Hvad kan vi forvente af Danske Arkitektvirksomheder på de mere interne linjer?
Vi glæder os til i foråret 2018, at kunne præsentere en opdateret strategi, hvor fokus stadig er at styrke vores medlemmers forretning, at synliggøre den værdi arkitektur skaber og ikke mindst at tænke i tværfaglighed og nye alliancer.

I efteråret 2017 havde vi et meget velbesøgt medlemsmøde med fokus på de helt overordnede udfordringer arkitektbranchen står overfor - men også på, hvordan arkitekter allerede i dag bruger teknologi, forskning og nye værktøjer til såvel at skabe stor arkitektur som en god forretning. Vi pusler lidt med at få organiseret et "roadshow", så vi kommer ud til flere af vores medlemmer.