Foto fra workshop

DEBATMØDE: DESIRE - DESIGNING THE IRRESISTIBLE CIRCULAR SOCIETY - PRÆSENTATION AF PILOTPROJEKTER

Dato 12.09.24 |
Af:
Vibeke Grupe Larsen

Foto: Vibeke Grupe Larsen

Danske Arkitektvirksomheder inviterer til debat om arkitektbranchens rolle i den cirkulære omstilling som et led i EU-projektet DESIRE, hvor fire danske arkitektfirmaer har haft aktiv indflydelse på at sætte nye standarder og udvikle metoder til, hvordan man kan transformere eksisterende byrum og skabe byudvikling med respekt for kloden og for menneskers forskellige måder at leve på. 

DESIRE er et af Europa-Kommissionens seks New European Bauhaus fyrtårnsdemonstranter. DESIRE-Partnerskabet er et eksperimentarium for udvikling af bæredygtige, attraktive og inkluderende byrum med respekt for klodens begrænsede ressourcer gennem fokus på bl.a. biodiversitet, reduceret CO2-udledning, og genanvendelse af materialer.

Vi har igennem to år haft lejlighed til at dykke ned i otte forskellige byudviklingsprocesser på otte forskellige steder i Europa gennem DESIRE-projektet. Der er tre projekter i Danmark, to i Italien og tre i hhv. Holland, Slovenien og Letland, og ambitionerne er at udvikle metoder til at;

  • skabe sociale og rummelige boliger, hvor DESIRE adresserer behovet for inkluderende processer i den cirkulære transformation af almene boliger.
  • transformering gennem symbiotiske relationer, hvor DESIRE vil fokusere på, hvordan man optimerer brugen af materiale-flow, når man nytænker bybygning.
  • forene byer med naturen, hvor DESIRE vil designe beboelige habitater og funktionelle økosystemer ud fra et multiartsperspektiv, mens vi balancerer 'arealanvendelse' i forhold til ressourcegenerering og biodiversitet

Fire danske arkitektfirmaer har deltaget i DESIRE på tre af de otte pilotprojekter og de haft aktiv indflydelse på at sætte nye standarder og udvikle metoder til, hvordan man kan transformere eksisterende byrum og skabe byudvikling, renovering og byggeri, med respekt for kloden og for menneskers forskellige måder at leve på. Det giver os et billede af, at der ligger felter for arkitekters og arkitektvirksomheders indsatser i de tidlige faser af by- og andre udviklingsprojekter, som kan konkretiseres som reelle forretningsområder for arkitektbranchen.

Vi vil gerne invitere til præsentation og debat herom den 12. september kl 16-19, i Valencia i København. Dagens program vil omfatte præsentationer af de fire arkitektfirmaers indsats og refleksioner over egen rolle i de tidligt-tidlige faser i byudviklingsprocesser. 

Program

15.45-16.00      Ankomst

16.00-17.30        Scenen sættes – hvad kan DESIRE bidrage med? Danske Arkitektvirksomheder

  • Haveværten, Herlev: Liselott Steenfeldt, Gehl (tbc)
  • Biodiversitet i Gadehavegård: Nabil Ben Chaabane / Alexandra Vindfeld, SLA
  • Cirkularitet i Gadehavegård: Kåre Stokholm, GXN/3XN
  • Campus i Kalundborg: Ole Schrøder, Tredje Natur

17.30-18.30        Paneldebat – refleksion og perspektiver

18.30-19.00      Networking