Debat: Vi har ikke råd til at sidde på hænderne

Opdateret 20.06.18 |
Af:
Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder

Foto: Jørgen True 

Der er et stort behov for en frivillig national standard for bæredygtigt byggeri i Danmark, som kan hjælpe ambitiøse bygherrer til at bygge bedre end til bygningsreglementets mindstekrav, skriver Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder på Altinget.dk. 

Netop nu foregår der et vigtigt udviklingsarbejde, som har stor betydning for udviklingen i byggeriet i Danmark. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har bedt sine embedsfolk i Trafik-, bygge- og boligstyrelsen undersøge, om vi skal have en frivillig standard for bæredygtigt byggeri i bygningsreglementet, og hvordan den i givet fald skal skrues sammen.

Det er et vigtigt initiativ, for bæredygtighed er et afgørende parameter for byggeriet nu og i fremtiden. Så selvfølgelig skal der være en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. Der er et stort behov for en frivillig national standard for bæredygtigt byggeri i Danmark, som kan hjælpe ambitiøse bygherrer til at bygge bedre end til bygningsreglementets mindstekrav.

Bygningsreglementet er nemlig ikke tilstrækkeligt til at sikre den langsigtede værdi af det, vi bygger med den bedst mulige forvaltning af de ressourcer, vi investerer i det.

Frivillig bæredygtighedsklasse sikrer konkurrenceevnen

Frivillige standarder kan nemlig være et genialt politisk redskab. Vi er kommet langt i Danmark, set med internationale øjne, men vi har ikke råd til at sidde på hænderne.

"Vi er kommet langt i Danmark, set med internationale øjne, men vi har ikke råd til at sidde på hænderne." Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder

Fogh-regeringens ambitiøse implementering af EU's energieffektiviseringsdirektiv for bygninger, som resulterede i de frivillige lavenergiklasser, vi har haft i bygningsreglementet siden 2006, har været en enorm erhvervspolitisk succes, fordi de var med til at motivere bygherrer til at bygge mere energieffektivt end mindstekravene. Der gik simpelthen konkurrence i at bygge bedre, fordi man havde en veldefineret, fremtidsorienteret standard. Og samtidig fik arkitektvirksomhederne sammen med byggeriets øvrige aktører et forspring, fordi de kunne udvikle kompetencer og løsninger, der yder mere til samme pris. Det er de løsninger, vi sælger internationalt i dag. 

EU's Level(s) er udgangspunktet

En frivillig bæredygtighedsklasse i Danmark bør være Level(s)-kompatibel og optimalt set være i stand til at rapportere de resultater, vi skaber her, i et internationalt format. På den måde kan vi allerede nu skabe et udstillingsvindue for danske kompetencer og påvirke udviklingen på EU-niveau. Det vil være det bedst ønskelige scenarie for danske byggekompetencer. 

Læs hele indlægget