Foto af cykelslangen i København

Debat: Større mangfoldighed i udbudsprocesserne

Dato 23.03.21 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Cykelslangen i København af Dissing+Weitling. Fotograf: Rasmus Hjortshøj - COAST STUDIO

Skal vores byggede miljø også i fremtiden afspejle Danmarks arkitektoniske mangfoldighed, har vi arkitekter og bygherrerådgivere i dag et vigtigt ansvar: At gøre det enkelt og trygt for bygherrer at tilvælge forskellige former for udbudsprocesser, samarbejdsformer og arkitektoniske kompetencer. Danske Arkitektvirksomheders Fokusudvalg for Arkitektur- og Byggepolitik taler for mere diversitet i udbud i aktuelt debatindlæg på Børsen.dk.

I Danmark er vi verdenskendt for vores nytænkende tilgang til arkitektur. En position, der hverken er kommet af sig selv eller ved at hvile på vanetænkning - men ved at vende og dreje de vante måder at gøre tingene på.

Nu er tiden moden til, at vi som branche gentænker, hvordan vi som oftest udbyder offentlige arkitektprojekter og tilhørende konkurrencer. For netop mangfoldigheden i udbud og rådgiversammensætning skal fremtidssikre vores verdenskendte niveau som arkitekturnation. Det kræver en indsats af alle i værdikæden for at beholde denne position.

Som udbudsformerne er i dag, bliver trygheden rettesnor hos de offentlige bygherrer. Valget falder oftest på den velkendte model, hvor målbare parametre som økonomi og udførte referencer har afgørende indflydelse på, hvem der prækvalificeres til en given opgave. Virkeligheden er med andre ord, at de, der f.eks. har adskillige skolebyggerier på referencelisten, ofte vinder i konkurrencen om at få lov at tegne den næste store uddannelsesinstitution.

Mangfoldigheden i udbud og rådgiversammensætning skal fremtidssikre vores verdenskendte niveau som arkitekturnation.

Erfaring, know how og stilmæssigt håndelag er gode og vigtige kvaliteter. Det er kreativitet, nytænkning, mangfoldighed og alsidighed også. I vores optik er det diversiteten i de faglige værdier og kundskaber, der skal være vores nutids aftryk på fremtidens arkitektur

Samskabelse, dialog og proces skal i fokus

Tænk, hvad der potentielt kan gemme sig af brugbar iderigdom, hvis vi som samfund lader hele vores kreative vækstlag af arkitektoniske kompetencer komme i spil. Tænk, hvis vi gav os i kast med flere udbudsprocesser, der giver mulighed for mere samskabende processer arkitekter og bygherre imellem. Tænk, hvis udbudsstrategier og udvælgelseskrav indledningsvis og primært blev udtænkt og udformet af arkitekter og bygherrer – og ikke af jurister. Naturligvis med løbende inddragelse af forskellige særkompetencer.

Man kunne som bygherre f.eks. vælge at tage udgangspunkt i et ønske til en bestemt samarbejdsproces og lade arkitektvirksomhederne beskrive, hvordan de planlægger at udvikle og proceslede et projekt sammen med bygherre – i stedet for et fastlåst fokus på det færdige resultat. Da er man godt nok begrænset til én arkitekts – og dennes samarbejdspartneres – faglighed gennem processen. Men tænk, hvad der kunne komme ud af at højne dialogen og samarbejdet både før og under projektets tilbliven.

Det er med andre ord kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan et udbud kan struktureres. Måske er det tid til, at vi gør noget andet end det, vi plejer?

Der findes hverken gode eller dårlige udbudsformer – det er diversiteten i vores brug af dem, der er pointen her. Vi skal sammen udvikle vores samfunds bygningsmasse hen mod en større alsidighed gennem større arkitektonisk mod og nyskabende processer. Kun derved afspejler mangfoldigheden og alsidigheden i vores fag og samfund sig også i fremtiden i vores byggede miljø.

Hele debatindlægget kan læses her

Dette indlæg er skrevet af fokusudvalget for Arkitektur- og byggepolitik i Danske Arkitektvirksomheder: Morten Toft Jensen (H+ Arkitekter), Vibeke Lindblad (Christensen & Co), Sara Buhl Bjelke (Urban Power), Thomas Friis (E+N), Maria Bjerg Nørkjær (Bjerg Arkitektur) og Torben Møbjerg (Lytt Architecture). Indlægget er bragt på Borsen.dk den 20. marts 2021.