Danske Arkitektvirksomheder og FRI udbyder kursus i ABR 18

Opdateret 01.11.18 |
Af:
Signe Moeslund Mains

ABR 89 er blevet revideret, og revisionen har medført radikale ændringer i forhold til de aftalevilkår, som vi kender. De nye krav til rådgiverne vil få stor betydning for den måde ingeniører og arkitekter fremover skal tilrettelægge arbejdet på.

Det er vigtigt, at virksomhederne bruger tid og ressourcer på at sætte sig ind i ABR 18 og justerer arbejdsprocesserne i overensstemmelse hermed.

Der er mange forhold, som skal håndteres langt mere håndfast, end rådgiverne hidtil har været vant til eksempelvis økonomi og risiko, ekstraarbejde og omprojekteringsklausuler. Derudover er der de nye bestemmelser om muligheden for at gøre direkte krav gældende, konventionalbod for glemte ydelser, ophavsret og tvisteløsning.

Derfor anbefales det at tilmelde sig kurset og få indsigt i baggrunden for de nye bestemmelser og ikke mindst konsekvenserne for jeres måde at drive forretning på, når den nye ABR 18 bliver taget i anvendelse.

Formelt træder ABR 18 i kraft den 1. januar 2019, men ABR 18 må forventes at blive benyttet af de offentlige bygherrer umiddelbart efter offentliggørelsen 21. juni 2018.

Undervisere:

Chefjurist Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder, der har været Danske Arkitektvirksomheders forhandler i AB udvalget og vicedirektør

Advokat Ulla Sassarsson, FRI, der har været suppleant for FRI’s forhandler i AB-udvalget.

Pris: 1.800 kroner eks. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder.

OBS: Der er plads til max 40 deltagere pr. kursus, fordelt på 20 ingeniører og 20 arkitekter, så du er ikke garanteret en plads, selvom du er tilmeldt.

Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.