Danske Arkitektvirksomheder goes abroad

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Lars Emil Kragh

Danske arkitektvirksomheder nyder stor anerkendelse i udlandet. Det er en styrkeposition, som hele branchen skal formå at udnytte. 

Der er en stor mængde arkitektvirksomheder, der sagtens kunne bringe deres kompetencer ud over landets grænser, men måske mangler den rette bevæggrund til at gøre det. At internationalisere er nemlig ikke noget, der sker af sig selv, men skal være resultatet af nogle meget bevidste til- og fravalg. Potentialet er tilstede – men det er vigtigt, at fuglene ikke bliver på taget. 

En model for eksport af dansk arkitektur

I Danske Arkitektvirksomheders fokusudvalg for forretningsudvikling har vi sat os for at hjælpe vores medlemmer med en internationaliseringsproces.

Vi har holdt en række interne workshops og seminarer med eksterne oplægsholdere fra brancher med internationalt udsyn.

 

Vi skal udarbejde en model for, hvordan danske arkitektvirksomheder over en bredere kam kan eksportere deres arbejde mest effektivt. Målet er dels at øge omsætningen og indtjeningen, men også at sikre en øget risikospredning for medlemsvirksomhederne.

Det har bl.a. givet den indsigt, at medlemsvirksomhederne skal igennem en erkendelsesproces, før en endelig beslutning om at internationalisere virksomheden bliver værdifuld. En virksomhed behøver nødvendigvis ikke at være stor, før internationalisering kan blive interessant. Faktisk kan det være lettere for en mindre virksomhed at indgå internationale relationer og samarbejder, da der netop ikke er en stor organisation at tage hensyn til.

Danske Arkitektvirksomheder skal hjælpe med proces og redskaber

Vi har igennem workshops og seminarer fundet ud af, at vores medlemmer vil have hjælp til både proces og redskaber. Proces handler om afklaring og erkendelse af, at internationalisering kan være et godt valg. Hvorfor skal man, hvordan skal man, hvornår skal man, med hvem skal man? Danske Arkitektvirksomheder er i gang med en segmentering af medlemmerne og udvikler på den baggrund en form for ”selv-test”, der danner grundlag for, hvilke overvejelser og spørgsmål, arkitektvirksomheden bør afklare, inden landets grænser krydses.

Bliver beslutningen et ”ja” til internationalisering, begynder en yderligere kvalificering af arbejdet hen imod en decideret ”go-to-market” plan for den enkelte virksomhed. Danske Arkitektvirksomheder vil fungere som bindeled til søsterorganisationer og i samarbejde med disse udvikle nogle generelle strategiske ”match-making” skabeloner, hvor arkitekter møder arkitekter, både på papir og ved fysiske besøg. Samtidig udvikler vi nogle overordnede faktaark, der kort beskriver konditionerne på det givne marked.

Vi målretter delegationsbesøg

Danske Arkitektvirksomheder arrangerer fortsat delegationsbesøg, dog skal de være meget målrettede og segmenterede, og samarbejdet med fx Eksportrådet skal styrkes. Samtidig skal vi være synlige ved fx MIPIM og andre relevante events – igen med målrettet og segmenteret indsats som fx Schulbau i Tyskland, der er målrettet skolebyggerier.

Der et uforløst potentiale på det globale marked, som mange flere kunne få glæde af. Også den brede gruppe af medlemsvirksomheder, der ikke selv ønsker, eller har overskuddet til at satse og trænge igennem på det internationale marked.

Vi håber gennem det igangværende arbejde at gøre det lettere og mere overskueligt for danske arkitektvirksomheder at indtage det internationale marked, og samtidig - at gøre arkitekterhvervet til et af de vigtigste eksporterhverv for Danmark.