ARRANGEMENT OG WORKSHOP OM ARKITEKTONISK MERVÆRDI

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Cathrine Filia Trakossas

Glasprisme på toppen af Egebjerg Mølle af Praksis Arkitekter. Foto: Per M. Jensen

I slutningen af oktober lancerede vi vores eksempelsamling "Arkitektur med merværdi", med konkrete eksempler på arkitektur der har skabt dokumenteret værdi. Den 13. december inviterer MiljøForum Fyn og Danske Arkitektvirksomheder til arrangement og workshop, hvor du kan høre mere om eksempelsamlingen og være med til at diskutere bæredygtighedsbarrierer i byggeprojekter.

Fælles for byggerierne i eksempelsamlingen er, at det har skabt dokumenteret værdi for bygherrer, brugere og samfund at bygge helhedsorienteret og bæredygtigt. Det er kendetegnende, at de gode eksempler oftest også bygger på godt samarbejde i hele byggeriets værdikæde.
Til arrangementet kan du opleve vores bæredygtighedsekspert Peter Andreas Sattrup præsentere gode eksempler fra samlingen, og Birgit Rasmussen partner i CASA arkitekter fortælle om fynske eksempler og erfaringer.

Tilmeldingsfristen er den 8. december.

Læs mere og tilmeld dig her