COVID19: Gradvis åbning af virksomheder

Dato 15.04.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Flere af Danske Arkitektvirksomheders medlemmer har efterspurgt en vejledning i, hvorledes den gradvises åbning af virksomheden kan planlægges sundhedsmæssigt forsvarligt og i overenstemmelse med myndighedernes retningslinjer.

Flere medlemmer har efterspurgt vejledning og råd til, hvorledes virksomhederne gradvis kan åbne op. Der ligger tilgængelig rådgivning på hhv. Erhvervsministeriets hjemmeside, i virksomhedsguiden, og DI har ligeledes under deres COVID-19-side samlet en række råd.

Erhvervsministeriet

Virksomhedsguiden

DI - COVID-19 råd og vejledning

Danske Arkitektvirksomheder opfordrer alle medlemmer til grundigt at sætte sig ind i retningslinjerne og følge disse ved en gradvis åbning af virksomheden.