Coronakrisen kan blive katastrofal for arkitektvirksomheder

Dato 15.03.20 |
Af:
Karen Sejr

Regeringen har lanceret en hjælpepakke, der vil begrænse coronakrisens negative konsekvenser for danske arbejdspladser og økonomien. Regeringen har gjort det super godt. Men initiativerne har kun minimal betydning for arkitektvirksomheders forretningsmodel.

Hjælpepakken fra den danske regering betyder bl.a., at en katastrofe-buffer udløses. En buffer der giver bankerne mulighed for at låne op til 200 milliarder mere ud til virksomhederne. Herudover er der økonomisk hjælp at hente i form af supplerende dag- og sygepenge til medarbejdere der enten må gå ned i tid eller være hjemme pga sygdom eller karantæne.

Der er ingen tvivl om, at det er meget voldsomt for vores medlemmer, og at mange virksomheder lige nu overvejer deres næste skridt. Selvom arkitektvirksomheder i mange tilfælde godt kan fortsætte deres rådgivning og arbejde hjemmefra, oplever man allerede nu, at byggerier udskydes eller bliver lagt ned på ubestemt tid. Det kan have katastrofale konsekvenser.

Særlov kan afbøde lidt – men er langt fra den fulde løsning

Der er en lille hjælp at hente hos den særlov som netop er vedtaget. Den indebærer, at staten i en midlertidig periode kan overflytte ansatte til såkaldte supplerende dagpenge, så virksomhederne bliver skånet. Det vil i praksis sige, at du i stedet for at opsige dine medarbejdere kan beholde dem i deltidsansættelse eller i en kort periode på dagpenge.

Herudover vil staten betale den periode med sygedage, hvis medarbejdere er sendt hjem eller er i karantæne på grund af mistanke om coronasmitte. Og endelig udløses en katastrofe-buffer, der er en form for økonomisk stødpude, som blev til i kølvandet på finanskrisen i 2008. I alt bliver 17 milliarder kroner frigivet. Det betyder, at bankerne tør låne mere ud til virksomhederne.

Særloven hjælper lønmodtagere og virksomheder gennem Corona-krisen. Det er gode initiativer der retter sig mod hele erhvervslivet. Vi er fuld af lovord for regeringens håndtering af krisen. Regeringen har gjort det super godt. Men initiativerne vil kun minimal betydning for Danske Arkitektvirksomheders medlemmers forretningsmodel.

Indfør lønkompensation

Lige nu påberåber de offentlige bygherrer sig ”ret til tidsfristforlængelse” i henhold til ABR18 og udskyder byggerier og projekter uden vilje til at kompensere rådgivere og entreprenører for det tab de derved påføres. Arkitekterne mfl. skal jo stadig betale lønninger osv.

Dette vil få drastiske konsekvenser, som kan blive uoverskuelige, hvis det fortsætter i flere måneder.

Arkitektvirksomhederne er langt fra den eneste branche, der oplever at opgaver bliver udskudt, men lønningerne skal fortsat betales, og derfor er den langsigtede løsning, at regeringen tager initiativ til en reel lønkompensation.

Der er indgået en trepartsaftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter om lønkompensation søndag den 15. marts.

Danske Arkitektvirksomheder skønner ikke denne aftale dækker vores behov, da den primært er rettet mod store virksomheder, og lønkompensationen dækker ikke tilnærmelsesvis vores medlemmers lønudgifter. Så DI må presse på for et bedre aftale.