Cirkulære udbud

Genbrugte og genanvendte materialer udfordrer de eksisterende udbudsrammer i byggebranchen og spænder ben for bæredygtig nytænkning. Derfor er vi hos Danske Arkitektvirksomheder gået sammen med Danske Advokater for at hjælpe den cirkulære omstilling på vej med en vejledning til cirkulære udbud og en række juridiske skabeloner.

Sammen med Danske Advokater har vi udarbejdet vejledningen CIRKULÆRE UDBUD – et inspirationskatalog til de bygherrer eller bygherrerådgivere, som gerne vil indarbejde cirkulære principper i deres byggeprojekter. Bygherrer kan læse vejledningen alene eller blive inspireret til at udvikle og tilpasse bygherres egne paradigmer. Til vejledningen hører også bilag med modeller, som beskriver tre forskellige udbudsmodeller, der alle har tilhørende paradigmer.

CIRKULÆRE UDBUD skal give byggebranchen bedre muligheder for at samarbejde og hjælpe den grønne omstilling af byggeriet på vej. Hæftet kan downloades herunder eller bestilles hos Ulla Michael på um@danskeark.dk.

Vejledning til cirkulære udbud