Circle House af Fællestegnestuen

Cirkulær arkitektur – affaldsbyggeri eller så lækkert du ikke kan lade være??

Opdateret 21.03.18 |
Af:
Karen Sejr

Illustration: Circle House, Fællestegnestuen

Danske Arkitektvirksomheder, Akademisk Arkitektforening og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar inviterer til debat om cirkulær arkitektur. 

Cirkulært byggeri er en af tidens tydeligste tendenser i bæredygtig arkitektur. Der er et kæmpe potentiale for genanvendelse af ressourcer, som kan bære en vigtig fortælling om arkitekturens rolle i samfundets forvaltning af ressourcer. Men der er også et stort æstetisk potentiale for formgivning, detaljering og ikke mindst stoflige virkninger, for genanvendte materialer bærer historier med sig. Det vil vi gerne udfordre sammen med arkitekterne bag Circle House.

Hvad siger det om samfundet og vores kultur, at arkitekter i stigende grad interesser sig for genanvendelse, genbrug og forædling af det allerede eksisterende? At man ligefrem bygger huse af forædlet affald? Hvad betyder det, at materialer bærer en historie?

Kan den rå stoflighed i de genanvendelige materialer og synlige sammenføjninger af loft, gulv, vinduer og tag styrke æstetikken? Hvad sker der med arkitektens værk, når det er designet til at kunne adskilles og genanvendes? Og hvad betyder æstetikken som driver i den grønne omstilling? 

  • Kasper Guldager, direktør i GXN og partner i 3XN
  • Anders Lendager, stifter og partner i Lendager Group
  • Søren Nielsen, partner i Vandkunsten.

Moderatorer:
Peter Andreas Sattrup Arkitekt MAA, Danske Arkitektvirksomheder 
Tine Lange, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Parterne bag Circle House indsamler i foråret i alt 101 handlinger, der præsenteres på Folkemødet 2018 på Bornholm og siden overdrages til branchen. I forlængelse af mødet bliver der også mulighed for at byde ind med forslag til handlinger, der kan bringe cirkulært byggeri videre fra forsøgsstadiet til at udgøre et egentligt marked.