Campus Bornholm

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Martin Schubert 

Campus Bornholm skal sikre lokal, veluddannet arbejdskraft og spille en afgørende rolle for det bornholmske erhvervsliv gennem en bred palette af uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder.

I Rønne ligger Campus Bornholm, øens største uddannelsesinstitution, der signalerer en vidensmæssig vision. Det handler om at sikre øen fremadrettet. Værdiskabelsen skal findes i selve realiseringen, for alternativet er, at de unge bornholmere flytter til fastlandet, og at øen dermed går glip af afgørende arbejdskraft til lokale virksomheder.

"En samling af uddannelserne på et moderne og fremtidssikret campus, gør det muligt at bevare og udvikle flere attraktive uddannelsestilbud. Det er med til at skabe muligheder for nye fællesskaber uddannelserne imellem, når de mange veje krydses i de større fællesområder", Inge Prip, direktør, Campus Bornholm

Ved at sammenlægge alle uddannelser i et nyt campusfællesskab, skaber arkitekturen et attraktivt, sammenhængende og mangfoldigt læringsmiljø, hvor ressourcer på tværs af uddannelser udnyttes, og hvor elever, studerende og medarbejdere i hverdagen naturligt mødes på kryds og tværs. De unge øboere har adgang til kompetencegivende uddannelser, og på den lange bane giver det kvalificeret arbejdskraft og en befolkningssammensætning, der fortsat tæller et stort antal studerende på øen.

Skolen er et godt eksempel på, hvordan man kan omfavne læringsmiljøer i ”yderområderne” og arbejde med social bæredygtighed.

Campus Bornholm, CUBO og NOVA5. Foto: Martin Schubert