Foto af Toftebo af Bjerg Arkitektur
Bjerg Arkitektur står bag renoveringen af den almene bebyggelse Toftebo. Et pragteksempel på, hvordan en totaløkonomisk tilgang til renovering muliggør en markant besparelse i både CO2-udledning og energi til opvarmning - til glæde for både beboerne og samfundet.

Byplanmøde 2019: Drømme, planer og marked

Opdateret 26.06.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Bjerg Arkitektur

Til oktober afholder Dansk Byplanlaboratorium årets byplanmøde med hovedtemaet boligpolitik. Køge Kommune er vært og årets program byder på spændende debatter og sessioner om den danske boligpolitik. Danske Arkitektvirksomheder er med og inviterer til debat om kvaliteten af det byggede miljø sammen med bl.a. Aalborgs stadsarkitekt Peder Baltzer.

Danskernes boligområder er under forandring. Ombygning, nedrivning og udvikling af nye boligområder løber op i de helt store summer, og spørgsmålet er hvordan politikerne og ikke mindst planlæggere og arkitekter kan skabe gode boligområder?

Dét og meget mere vil blive diskuteret på årets byplanmøde i Køge. En kommune som med sin aktive boligpolitik, gamle bykerne og nye by- og boligudviklingsprojekter er inspirationskilde for fremtidige byplaner.

Danske Arkitektvirksomheders fokusudvalg for Arkitektur- og Byggepolitik afholder i forbindelse med Byplanmødet torsdag den 3. oktober 2019 en session med titlen ”Styrket kvalitet – i boliger og boligområder”. Her sættes fokus på, hvordan kommuner kan sikre kvaliteten af arkitekturen og boligområderne - og dermed sikre, at byudviklingen går i den retning man ønsker.

Lene Espersen, adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder, holder oplæg og vil komme med eksempler på byer, bygninger og landskabsprojekter som har skabt værdi og positiv udvikling. Herudover vil der være interview med stadsarkitekt i Aalborg Kommune Peder Baltzer Nielsen og teknisk direktør Anne Velling Christiansen fra Odense Kommune.

Læs mere om byplanmødet