Foto: Hannebjerg Bakke i Hørsholm
Hannebjerg Bakke i Hørsholm er et af arkitektvirksomhedens projekter, der mindsker skellene mellem generationer og skabe plads til både unge, ældre og familier.

Bygninger skal give noget tilbage til området

Opdateret 28.06.17 |
Af:
Mia WInther-Queen

Foto: Holscher Nordberg Architecture and Planning

For Holscher Nordberg Architecture and Planning handler arkitektur om at skabe projekter, der har en værdi, som rækker ud over selve bygningen. En bygning kan som en del af et helstøbt projekt være med til at løfte et område og skabe merværdi ikke bare for dem, der skal bruge bygningen og området, men også for bygherren. 

Ifølge arkitekt og partner Nils Holscher skal bygninger kunne noget mere end blot at danne den fysiske ramme om gode boliger eller velfungerende kontorer. Bygninger i en urban kontekst skal også give noget tilbage til byen, sætte rammen om det sociale samvær og tilføre nye kvaliteter til området som helhed. Denne tilgang til arkitektur og projektudvikling kendetegner tegnestues mange projekter. 

Et af disse projekter er Solrækkerne ved Hedehusene. Her har tegnestuen som en del af det ambitiøse projekt ”Nærheden – fremtidens forstad”, skabt en moderne rækkehusbebyggelse, der viser nye veje for fremtidens forstadsmiljø. Her er der lagt vægt på at skabe et godt urbant miljø imellem de enkelte rækkehuse, hvor inkluderende og sociale uderum sammen med mindre private haver skal skabe rammen om uformelle møder. Her kan beboerne mødes på tværs af kvarteret og skabe tætte relationer til deres nye naboer.   

"Det handler om at lave små oaser i bebyggelsen. For eksempel kan fælles haver eller en stor tagterrasse med fælles dyrkningshaver give større værdi end en terrasse med møbler. De klassiske dyder med gode velfungerende lejligheder og helhedsplaner er et grundelement. Men når man skal sælge boliger i dag handler det meget om det ekstra. Hvad gør det her sted bedre end det ved siden af? Det handler om den værdi, der rækker ud over selve bygningen," siger Nils Holscher. 

I de senere år er der generelt kommet mere fokus på, hvordan arkitektur og byplanlægning kan tilføre merværdi til et område, og et socialt og bæredygtigt urbant miljø efterspørges i stigende grad af de fremtidige beboere. Det kan derfor også være en god strategi for bygherre at have fokus på.  

"Vi spørger altid os selv, om vi selv gerne vil bo der. Spørger man sig selv om det, kan man komme langt. Det handler om at skabe bygninger, der ikke bare opfylder et boligbehov, men som har de ekstra lag både beboere og bygherrer kan se værdi i. Vi vil hellere stille kvalitetskrav og tro på at bygherre kan se kvaliteten i det", siger Nils Holscher. 

"Hvis vores boligområder og bygninger kan give plads til forskellige mennesker i samme område, så mener vi, at vi er nået langt i forhold til at skabe værdi." Nils Holscher, partner, Holscher Nordberg Architecture and Planning

Bygger stærke fællesskaber ude som hjemme

For Holscher Nordberg Architecture and Planning er det sociale ansvar vigtigt både ude på projekterne såvel som på kontoret. Som arkitekter kan de være med til at styrke et område, skabe sociale og bæredygtige projekter og nedbryde skel mellem mennesker. 

"Det sociale ansvar starter på tegnestuen. Det handler om, hvordan vi har det med hinanden, hvordan vi arbejder sammen, og hvem vi er. Det er svært som tegnestue at plædere for at skabe social sammenhæng ude i verden, hvis ikke også vi forsøger at skabe den sammenhæng hjemme på kontoret," siger Nils Holscher. 

Arbejdet med social bæredygtighed og fokus på forskellige boformer kan blandt andet ses i tegnestuens 1. præmie til boligbebyggelsen Hannebjerg Bakke i Hørsholm. Forslaget skaber et sammenhængende kvarter med en blanding af villaer, lejligheder og byhuse. Det store mix af boformer og boligstørrelser skaber grundlaget for at både seniorer, familier og unge kan bosætte sig i området. 

"Børn, unge og ældre har masser at give til hinanden. Hvorfor skal de forskellige grupper så ikke også have mulighed for at bo tæt sammen og drage glæde af hinanden? Det er det, der skal få vores samfund til at hænge sammen. Hvis vores boligområder og bygninger kan give plads til forskellige mennesker i samme område, så mener vi, at vi er nået langt i forhold til at lave projekter, der skaber værdi både for samfundet og den enkelte beboer," siger Nils Holscher.