BYGNINGER SKAL DRIVE DEN GRØNNE OMSTILLING

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Cathrine Filia Trakossas

Forskere på Aalborg Universitet konkluderer i ny rapport, at det fremtidige energisystem i højere grad skal indtænke bygningerne.

Vi har skrevet om det før og gør det gerne igen – og igen. Faktisk kan det ikke siges for tit: Energiforsyning og bygninger er hinandens forudsætninger på vejen mod en grøn omstilling. 
Men hvilke behov og potentialer har størst betydning for de tekniske og økonomiske overvejelser vedr. bygningers rolle i fremtidens energisystem? Det har brancheinitiativet Renovering på Dagsordenen bedt Aalborg Universitet (AAU) om at udrede. 

Resultatet er rapporten ”Future Green Buildings – A key to cost-effective sustainable energy systems”, som netop er blevet præsenteret og diskuteret på en Christiansborg-konference med deltagelse af bl.a. energi-, forsynings- og klimaministeren, energiordførerne fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti og en række forskellige interessenter – herunder Danske Arkitektvirksomheder. 

Rapporten identificerer de tre vigtigste perspektiver til, hvordan bygningsmassen skal fungere i et energisystem, der baserer sig på vedvarende energi. 

For det første vil bedre energieffektivitet i bygningsmassen – særligt den eksisterende bygningsmasse - være afgørende for at bane vej for et fluktuerende, vedvarende energisystem. For det andet er bygningsdriften og brugeradfærden i bygninger af meget stor betydning for at opnå reduktioner af varme- og el-behov over tid. Endelig udgør integrationen af nye energikilder og nye energilagringsmuligheder og deres samspil et nøgletema i forhold til at bygningerne effektivt kan anvende den vedvarende energi. 
Rapporten er udarbejdet af en forskergruppe på Aalborg Universitet, Institut for planlægning, ledet af professor Brian Vad Mathiesen og professor Henrik Lund. 
Læs hele rapporten her

Med udgangspunkt i AAU-rapportens konklusioner har vi i ”Renovering på dagsordenen” ridset problemstilling op, sammenfattet rapporten og opstillet 11 politiske anbefalinger i folderen Bygningers rolle i fremtidens energisystem. 
Hent og læs forlderen her