KURSUS OM BUDGETANSVAR OG OMPROJEKTERING

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Cathrine Filia Trakossas

Kursus vedrørende den praktiske håndtering af rådgiveraftalens vilkår vedrørende budgetansvar og omprojektering.

I rådgiverbranchen opleves der en stigende tendens til, at bygherren pålægger rådgiveren et ansvar for budgettets overholdelse. Som led i dette budgetansvar underlægges rådgiveren en pligt til at yde vederlagsfri omprojektering, hvis budgettet ikke overholdes. 

Budgetansvar og vilkår om vederlagsfri omprojektering indebærer en betydelig økonomisk risiko for rådgiveren – navnlig da de budgetter, som rådgiveren skal overholde, ofte er så skrabede, at de tilnærmelsesvist må anses som urealistiske. 
Kurset indebærer en praktisk gennemgang af såvel rådgiverens som bygherrens rettigheder og pligter i relation til budgetansvar og omprojektering. Samtidig anvises forskellige metoder til – uanset rådgiveraftalens vilkår – at tilbageføre budgetansvaret til bygherren og dermed minimere risikoen for vederlagsfri omprojektering. 

Kurset har et praktisk sigte og er tilrettelagt således, at deltagerne gives reelle værktøjer til at håndtere fremtidige vilkår om budgetansvar og vederlagsfri omprojektering. 
Undervisere er chefjurist Lars Hauberg, ALECTIA A/S og vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI. 

Tilmeld dig til kurset i Aarhus her

Tilmeld dig til Kurset i Lyngby her