BR18 og teknisk byggesagsbehandling - hvad er forretningspotentialet?

Opdateret 22.11.17 |
Af:
Peter Andreas Sattrup

BR18 træder i kraft 1. januar, og det kommer til at revolutionere sagsbehandlingen i byggeriet. Danske Arkitektvirksomheder inviterer til møde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Industriens Hus, hvor vi gennemgår ordningen for teknisk byggesagsbehandling og diskuterer forretningspotentialet.

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at teknisk byggesagsbehandling skal udliciteres fra starten af 2018. Her starter en overgangsperiode, hvor certificerede virksomheder kan løfte den tekniske side af byggesagsbehandlingen.

Samtidigt med at ordningen lanceres, træder et nyt bygningsreglement BR18 i kraft, for at muliggøre udliciteringen.

Se dokumenterne her

Danske Arkitektvirksomheder vurderer, at der er gode forretningsmuligheder i ordningen, hvis arkitektvirksomheder forbereder sig på at gribe mulighederne. Men hvordan? Vi præsenterer ordningen og giver nogle bud på forretningskoncepter mandag den 27. november 2017.

Der er begrænset deltagerantal – og tilmeldingsfristen er fredag den 24. november 2017

Program

  • Introduktion - Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder
  • BR 18 og Teknisk Byggesagsbehandling, Proces og Krav – Anne-Sofie Lassesen og Christian Vesterager, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Arkitektvirksomheders forretningspotentiale med Teknisk Byggesagsbehandling – Lene Neerup Melchiorsen, Arkitema
  • Diskussion: Muligheder og risici