BIM

BIM-møde i Landskabsnetværket

Opdateret 07.09.18 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Danske Arkitektvirksomheder’s Landskabsnetværk inviterer til netværksmøde med præsentation af en række landskabsprojekter som helt eller delvist er projekteret med BIM. Desuden introduceres en samling af Erfa-blade udarbejdet af det uformelle netværk BIM i Landskabet. Alle landskabsarkitekter - både indehavere og medarbejdere hos medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder med interesse for landskabsarkitekternes digitale landvindinger er velkomne.

Oplægsholdere fra henholdsvis Schønherr og Årstiderne Arkitekter vil præsentere og dele deres viden både, når det gælder udfordringer men også, når det handler om, hvordan den digitale model skaber værdi på det enkelte projekt og som arbejdsproces. Præsentationerne vil komme ind på: 

  • Opstart og Implementering: Hvorfor overhovedet beskæftige sig med BIM metoden. Hvordan kommer man som landskabsarkitekt i gang med implementeringsprocessen, hvad er vigtigt i den enkelte virksomhed og hvornår lykkes implementeringen? Læg en plan.
  • Projekterne er gennemført i henholdsvis Archicad og Revit. Ganske kort om baggrund for valg. 
  • Ændrede arbejdsgange: Hvilken forandring har det betydet for landskabsarkitekterne og er der plads til landskabsarkitekt faglighed? Hvad får man som landskabsarkitekt ekstra fra BIM metoden? 
  • Landskabsarkitektens samarbejde med øvrige rådgivere, Hvad er erfaringerne. IKT aftaler – hvilke krav møder virksomhederne?. Modelindhold gennem projektfaserne skal afstemmes.
  • Erfa-blade: Gennem det senest år har en større række landskabsarkitekt virksomheder arbejde sammen i det uformelle netværk BIM i Landskabet, om de udfordringer som BIM og digitale krav stiller til landskabsarkitekterne og deres arbejdsmetoder. To Erfa-Blade præsenteres. 

Ønsker du at deltage, så send en mail til Ulla Michael på um@danskeark.dk senest fredag den 31. august.

Mødet er arrangeret af Frank Hasling Pedersen fra Schønherr, Anders With Kaas og Nina Gyalokay fra Årstiderne Arkitekter samt Marianne Friis fra Arkitema Architects.