Begræns dit ansvar

Opdateret 05.09.18 |
Af:
Paul K. Jeppesen

Hvordan sikrer du dig bedst muligt, når du indgår nye aftaler, og hvordan kan du bruge din løbende ansvarsforsikring? Vores ekspert i forsikringer Paul K. Jeppesen kommer med en række gode råd til, hvordan du laver ansvarsbegrænsning, sikrer dig i forhold til skader – og hvordan du dermed får mest glæde af din forsikring.

Medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder har mulighed for at tegne en professionel ansvarsforsikring med særlige medlemsfordele hos HDI. I den forsikring vil der være dækning på din police, uanset om en fejl er begået som led i udøvelse af arkitekterhvervet, eller det er en fejl der lige så vel kunne være begået af fx en leverandør der leverer varer.

Men – du skal alligevel altid huske at:

  • Forsikring og ansvar skal aftales separat på alle aftaler
  • Ingen forsikring dækker ubegrænset. Derfor skal der for alle rådgivningsopgaver laves en skriftlig aftale, der indeholder en beløbsmæsssig ansvarsbegrænsning. Ellers risikerer du at miste alt
  • ABR18 begrænser ansvaret til to gange honoraret, dog mindst 2,5 mio. kr., hvis ikke der er tegnet projektforsikring. Derfor skal der altid foretages en konkret vurdering af om forsikringen er stor nok fra start eller kan ende med at være for lille, hvis der er udsigt til at opgaven udvides, så honoraret vokser til mere end halv forsikringssum undervejs
  • Omtale af en forsikring er ikke en ansvarsbegrænsning i sig selv. Hvis ansvarsreglen i ABR18 fraviges uden, at den erstattesmed en egentlig ansvarsbegrænsning, er ansvaret ubegrænset. Men forsikringen dækker kun for de summer, der fremgår af policen. Har man eksempelvis en forsikring med tingskadedækning på 2,5 mio. kr., men laver en fejl der koster 5 mio. kr., kan bygherren få dømt virksomheden eller indehaverne til at betale de sidste 2,5 mio. kr. ud af egenkapitalen eller den personlige formue.

Ansvar og forsikring skal deles op i kontrakten

Hold altid standardkontraktens opdeling af ansvar og forsikring i to separate punkter. I ansvarspunktet anføres et maksimumbeløb, jf. ABR18 på 2 x honoraret, dog på mindst 2,5 mio. kr. Er honoraret over 2,5 mio. kr., og man har en tingskadedækning på mere end 2,5 mio. kr., kan der efter reglen om 2 x honorar aftales et større ansvar, dog aldrig højere end tingskadedækningen, med mindre ansvarsbestemmelsen er opdelt på ting- og personskade.

Hvor stor skal ansvarsbegrænsningen være?

Ud over at kunne rummes inden for forsikringsdækningen, skal ansvaret være rimeligt i forhold til opgavens størrelse og risiko. ABR18 er det 2 x honoraret, dog mindst 2,5 mio. kr.

Mange professionelle bygherrer som fx kommuner bruger dog egne standardkontrakter, hvor forsikrings- og ansvarsbestemmelserne er forhåndsudfyldt. Men honorar og risiko er ikke de samme for et cykelskur som for en hel skole.

Derfor skal ansvar og forsikring også afpasses efter den enkelte opgave. Det sikrer ABR18. Hvis sagen er så stor, at der skal tegnes projektforsikring aftales summerne mellem parterne. Ansvar og forsikringssum bør dog ikke overstige ca. 10 % af byggesummen.

Læs mere om, hvordan du bedst bruger din løbende ansvarsforsikring

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan du kan forebygge og håndtere skader og erstatningssager, afholder Danske Arkitektvirksomheder medlemsseminar den 25. september i samarbejde med HDI og Marsh om risikobegrænsning og håndtering af erstatningssager. Her vil du, ud over en introduktion til bestemmelserne om ansvar, forsikring og konflikthåndtering i den nye ABR18, få indblik i typiske skader og erstatningssager på arkitektansvarsforsikringerne samt gode råd til at minimere erstatningskrav gennem kvalitetsledelse.

Læs mere om seminar om skader og erstatningssager