Bedre og billigere ansvarsforsikring i 2017

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Paul K. Jeppesen

Aftalen om løbende professionel ansvarsforsikring i HDI er blevet genforhandlet. Det betyder bedre dækninger for alle og lavere præmiesatser for de fleste i 2017. 

Der er med genforhandlingerne kommet disse forbedringer til Danske Arkitektvirksomheders medlemmer med en ansvarsforsikring. 

  • Rabatten for godt skadeforløb i gruppe A, hvor ca. 80 % medlemmerne med forsikring i HDI er placeret, stiger fra 22 % til 25 %.
  • Det særlige præmietillæg på 20 % for totalrådgivning med særlig underrådgiverdækning (konkursdækning for arbejde udført af underrådgiver der benytter egen forsikring) bortfalder.  Dækningen bliver fremover givet automatisk for alle i kolonne 1 – sager, almindeligt arkitektarbejde.
  • Ændringen har tilbagevirkende kraft for 2016, og medfører tilbagebetaling for de, der har betalt forskudspræmie for dækningen.  Ændringen indebærer også at virksomhederne fremover slipper for det krævende arbejde med at udarbejde særlige lister over de pågældende sager.
  • Størrelsesfaktoren i præmieberegningen nedsættes for virksomheder, der har forsikret omsætning for 30 mio. kr. eller mere på den løbende forsikring. Besparelsen afhænger af den enkelte virksomheds forhold, og kan for de største virksomheder i sig selv udgøre op til næsten 44 % af det hidtidige præmieniveau.
  • Alle medlemmer får fra 2017 to forsikringssummer stillet til rådighed uden merpris.  Har man fx valgt tingskadesum 2,5 mio. får man dermed  årligt 2 summer på hver 2,5 mio.  Har man tidligere selv tilkøbt denne udvidelse, sparer man 10 %.  Det skal dog præciseres, at der ikke bør blive indgået kontrakter, der nævner det dobbelte beløb, da der fortsat kun er den aftalte sum til rådighed for hver skade.
  • Ansvar for skader forårsaget af droner, styret af virksomhedens indehavere/medarbejdere i forbindelse med udøvelse af virksomhedens aktiviteter, meddækkes fremover. Det bemærkes at droner efter lovgivningen er et luftfartøj, for hvilke der gælder særlige regler ved forskellige typiske anvendelser. Se Trafikstyrelsen hjemme for flere informationer.  Den nye dækning er alene en ansvarsdækning, hvilket betyder at dækning af selve dronen med tilhørende kamera fortsat kræver separat forsikring. 

Mere information i 2017

De samlede ændringer og de nye tariffer vil blive præsenteret på Danske Arkitektvirksomheders hjemmeside efter nytår. Der vil samtidig blive sendt nye policer til de medlemmer, der er forsikret.

Den nye aftale bekræfter at Danske Arkitektvirksomheder i dag har et forsikringskoncept, som løbende tilfører medlemmerne nye fordele.  Vi opfordrer derfor også de få medlemsvirksomheder, der for 2016 har valgt at forsikre sig i andre godkendte selskaber, til at genoverveje om HDI i dag er en bedre mulighed.  Husk i den forbindelse at en hurtig opsigelse kan være nødvendig på grund af en forestående fornyelse.