Årsmøde i Danske BoligArkitekter

Opdateret 16.05.18 |
Af:
Ulla Michael

Danske BoligArkitekter inviterer alle medlemmer til fælles årsmøde. Mødet holdes på DI's konferencecenter Gl. Vindinge i Nyborg onsdag den 30. maj 2018. 

Der er sammensat et program med en række rigtig spændende indlæg som kun bliver afbrudt, når der bydes på en dejlig frokost.

Vi opfordrer medlemmer af Danske BoligArkitekter til at komme med forslag til, hvad der skal diskuteres afslutningsvist på mødet. Så sidder du med spørgsmål, ideer eller kommentarer til Danske BoligArkitekter, jeres dagligdag eller øvrige professionelle problematikker, så send det endelig til Ulla Michael på um@danskeark.dk senest torsdag den 24. maj.

Alle relevante forslag kommer med i det endelig program som udsendes fredag den 25. maj. Tanken er, at du som forslagsstiller selv fremlægger emnet til debat på mødet.

Dagens program

09.30  Ankomst og en lille morgenbuffet

10.00  Velkomst v/ Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder

10.05  Status Danske BoligArkitekters profilering v/ Pernille Hjorth, sekretariatsleder og Marie Kiersgaard Espersen, journalist i Danske BoligArkitekter

10.45  Samarbejde med din bygherre v/ Sait Ciftci, advokat i Danske Arkitektvirksomheder

11.00  Fra højt ragende ideer til realiteter. Arkitektens ansvar som rådgiver v/ Casper Rømer Rasmussen, bygherre og projektudvikler

11.15  Valg til følgegruppe v/Lars Emil Kragh, chef for forretningsudvikling i Danske Arkitektvirksomheder

11.30  Frokost og netværk

12.30  Kan Danske BoligArkitekter overleve uden fondsmidler? v/Lars Emil Kragh og Jens Bo Nielsen, underdirektør i Bolius

14.00  Kaffe og kage

14.30  Den nye strategi for Danske Arkitektvirksomheder v/Lene Espersen

14.45  Behandling af emner indleveret af deltagerne v/Lars Emil Kragh

16.00  Afslutning og tak for i dag v/ Lene Espersen

Tilmelding og forslag til behandling: sendes senest torsdag den 24. maj til Ulla Michael på e-mail: um@danskeark.dk.

Se det fulde program herunder.

Program for Danske BoligArkitekters årsmøde