Vi skal forberede danske arkitektvirksomheder på en verden der forandres

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Lene Espersen

Foto: Karen Sejr

Lene Espersen
Direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen vil bl.a. sikre et fortsat fokus på professionalisering af branchen

Danske Arkitektvirksomheder vil arbejde hårdt på, at arkitektvirksomheder bliver forberedt til nye omvæltninger i 2017. Digitaliseringsstrategi og fornyet fokus på renoveringer og bæredygtige byggeprojekter skal styrke branchen i det nye år.

Danske Arkitektvirksomheder arbejder fortsat på en opdatering af vores Branchestrategi. Med input fra medlemmerne til medlemsarrangementer i København og Aarhus i 2016 har vi fået værdifuldt inspiration til, hvordan vi sammen skaber en branchestrategi, der passer til de udfordringer vi står over for. Velkendte som nye.

Vi skal sikre et fortsat fokus på en professionalisering af branchen og skabe en stærkere, mere bæredygtig forretning,  en reduktion af de store transaktionsomkostninger i konkurrencer og synliggørelse af den merværdi vores medlemmer skaber for såvel bygherre som samfund. Udfordringer vi allerede tager livtag med, og hvor projekterne begynder at vise resultater. 

De nye udfordringer, der er kommet til, har særlig stort fokus på den omvæltning, der sker lige nu i hele erhvervslivet, og hvor digitalisering og anvendelse af big data vil udfordre vores forretningsmodeller. Men samtidig kan et kig ind vores egen branche åbne for nye muligheder.

Arkitekturen er medskaber til et bæredygtig samfund

Danske Arkitektvirksomheder lancerede ny hjemmeside i oktober 2016, og i forbindelse med lanceringen gik vi også i luften med vores eksempelsamling om projekter, der har skabt dokumenteret merværdi. Vi vil i 2017 sprede de gode historier ud og publicere små foldere med de gode cases, målrettet forskellige aftagere fx kommunale bygherrer eller skoleelever. På generalforsamlingen i april 2017 vil vi præsenterer projektet og give en forsmag på, hvordan Danske Arkitektvirksomheder vil arbejde med udviklingen af et værktøj, der gør det muligt for vores medlemmer at dokumentere og senere fakturere for den merværdi, de skaber med deres byggeprojekter.

Vi vil på Folkemødet i 2017 arbejde med at få udbredt kendskabet til den merværdi arkitektur skaber for den enkelte ved at samarbejde tematiseret med andre organisationer om dette. 

Vi samarbejder med flere organisationer i ”Renovering på dagsordenen” om at sætte turbo på renovering af byggeriet, så vi når de fælles mål for højere energieffektivitet og mindre klimabelastning. Målet er iværksætte en aktionsplan, så vi i byggeriet bidrager til at Danmark når klimamålene og bliver et mere bæredygtigt samfund.

Ny digital strategi

Danske Arkitektvirksomheder vil også etablere en digitaliseringsstrategi målrettet ledelsen i vores medlemskreds, så vi får sikret såvel ledelsesmæssig forankring og fokus på helt afgørende kompetencer, vi skal have for ikke at blive presset yderligere i værdikæde, men tværtimod vinde noget af det tabte tilbage.

Vi er aktive i forhold til den satsning, der sker fra politisk hold på cirkulær økonomi, og de store muligheder et fokus på mere værdifuld genanvendelse af ressourcerne giver vores medlemmer.

Vi er i gang - godt nytår!