Foto af Lars Storr-Hansen

Arkitektvirksomheder buldrer frem i udlandet – men er presset hjemme

Dato 26.06.24 |
Af:
Lars Storr-Hansen

Der er grund til at glæde sig over, at arkitektureksporten slår rekord. Det viser, at udlandet i høj grad har fået øje på, hvad danske arkitektvirksomheder kan levere. Til gengæld er det trist, at mange virksomheder udsættes for benspænd herhjemme.

En spritny analyse fra Danske Arkitektvirksomheder viser, at dansk arkitektureksport buldrer frem.

I første kvartal af 2024 blev der eksporteret for 317 millioner kroner, og derudover viser analysen, at eksporten når ud til mange forskellige lande, hvilket illustrerer, at danske arkitektvirksomheder nyder en bred international anerkendelse.

Med deres indsats er arkitektvirksomhederne med til at skabe byggerier og bymiljøer, som ikke alene lyser op i udlandet, men som også kaster et genskin tilbage på Danmarks rolle som en stærk design- og arkitekturnation, der rager op, selv om vi er få og kommer fra et lille land.

Efter sommerferien vil Danske Arkitektvirksomheder offentliggøre en ny spændende analyse, som vil være baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle de medlemsvirksomheder, som enten arbejder internationalt eller har planer om det. Vi er taknemmelige for, at så mange har besvaret spørgsmålene, for besvarelserne kaster lys over, hvor og hvordan danske arkitektvirksomheder er til stede rundt om på kloden. Svarene kan også bruges til at belyse, hvilke nye offensive skridt, der kan tages for at styrke eksporten fremadrettet.

"Det er blodig ironi, at der spændes så mange snubletråde ud for arkitektvirksomhederne herhjemme, mens udlandet i stadigt højere grad efterspørger deres løsninger."

I september vil vi holde et seminar, hvor vi vil dykke ned i resultaterne og udveksle erfaringer ovenpå de seneste års succesrige offensiv i udlandet. Vi vil også lægge op til en samtale om, hvordan arkitektvirksomheder kan komme til at stå endnu stærkere i udlandet og få del i endnu flere opgaver. For der er i den grad skabt et fundament, som der kan bygges videre på, og som flere kan komme til at stå på.

Midt i anerkendelsen og jublen over arkitektvirksomhedernes fremgang i udlandet må det være tilladt at pege på det sælsomme skisma, der består i, at mange arkitektvirksomheder er presset herhjemme på grund af ringe rammevilkår.

Det er blodig ironi, at der spændes så mange snubletråde ud for arkitektvirksomhederne herhjemme, mens udlandet i stadigt højere grad efterspørger deres løsninger. Det faktum bør vække til eftertanke hos politikere, myndigheder og blandt samarbejdspartnere i byggebranchen herhjemme.

Der er tegn på, at en vis erkendelse er ved at indfinde sig.

I forbindelse med den politiske aftale om de skærpede klimakrav til nybyggeriet er det som bekendt blevet besluttet, at der skal sættes gang i en revision og sanering af bygningsreglementet. Vi taler her om et kompleks af regler, som er blevet unødigt svært at overskue. I nogle tilfælde spænder det også direkte ben for de løsninger, vi har brug for, når det handler om at bane vej for en mere bæredygtig byggesektor. Alle kræfter skal nu sættes ind på at få lavet et mere enkelt og tidssvarende reglement.

Danske Arkitektvirksomheder vil også fortsat skubbe på for at få skabt en mere fair tilrettelæggelse af udbud og konkurrencer. Vi tog et vigtigt skridt frem ved årsskiftet med det kodeks, vi har udviklet sammen med Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Det kodeks skal fortsat udbredes, for alle parter indenfor byggeriet skal med, hvis det for alvor skal have effekt.

Derudover er arbejdet med at forme en ny national arkitekturpolitik på vej ind i en afgørende fase. Til efteråret vil en ekspertgruppe under Kulturministeriet aflevere en hvidbog, som regeringen vil bruge som afsæt til en ny arkitekturpolitik. Alt tegner til, at gruppen med sin hvidbog vil vise, hvordan arkitektur i praksis kan være med til at løse presserende udfordringer for samfundet. Det vil flere politikere forhåbentlig få øjnene op for og dernæst bruge den viden til at skabe bedre rammer for, at landets arkitektvirksomheder kan byde ind med deres løsninger.

Hvis vi kommer videre af disse spor, vil landets arkitektvirksomheder kunne vinde flere sejre på hjemmebanen – til gavn for det danske samfund. Det skal helst ikke være sådan, at de udsættes for benspænd på hjemmebanen og kun får mulighed for at vinde på udebane.

Læs hele analysen her