Foto: Byens Bro i Odense af Gottlieb Paludan Architects
Arkitekter binder byen sammen på op til flere måder ifølge Jane Jegind (V), rådmand i Odense Kommune. Her sker det helt bogstaveligt med Byens Bro af Gottlieb Paludan Architects.

Arkitekter løfter niveauet i kommunerne

Opdateret 01.11.17 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Gottlieb Paludan Architects

Vi har op til kommunalvalget taget temperaturen på et par danske kommuners fokus på arkitekturens - og dermed arkitekternes betydning for kommunens udvikling. Få rådmand i Odense Jane Jegind (V) og borgmester i Hjørring Arne Boelts (S) bud på arkitekternes rolle i en dansk kommune. 

Arkitekternes rolle i landets kommuner handler om mere end flotte bygninger og fancy byrum. Det handler i høj grad om branding, bæredygtige løsninger og gode skoler viser en interviewrunde med udvalgte nøglepersoner i bl.a. Odense og Hjørring Kommuner, som Danske Arkitektvirksomheders fokusudvalg for Arkitektur- og Byggepolitik har fået foretaget.

Jane Jegind (V), der er rådmand i Odense og et godt bud til borgmesterposten i Danmarks fjerde mest folkerige kommune, er en stor fortaler for at Odense Kommune får en stadsarkitekt – og synes i det hele taget, at kommuner står stærkest ved at have dygtige arkitekter indenbords som kan være med til at sætte rammerne og klæde beslutningstagerne godt på.

”Arkitekterne er gode til at ”tænke tankerne” imellem de mange projekter i Odense, og så er det altså ren efteruddannelse for mig at være ude med en arkitekt og lære at ”kigge op”. Det kan jeg godt anbefale andre byrådsmedlemmer at tage sig tid til.”

I Hjørring Kommune, hvor der er lidt over 65.000 indbyggere er det bæredygtighed og især certificeringsordningen DGNB, der vækker begejstring. Det bæredygtige byggeri er blevet en vigtig parameter for Arne Boelt i forholdt til at brande kommunen, hvad enten der er tale om skybrudssikre byrum eller indeklimaet i det nye skolebyggeri Vrå.

I det hele taget oplever borgmesteren, at de arkitektvirksomheder, kommunen arbejder med, er gode til at tænke merværdi ind i de tidlige faser, og at netop den kompetence er et vigtigt redskab i forhold til de udfordringer kommunen står overfor som eksempelvis klimasikring og fraflytning.

”Vi skal tænke i helheder og passe på vores kulturarv. Og så skal vi sørge for, at der er nogle gode uderum, og at vores by har en menneskelig skala med sammenhæng mellem høje og lave bygninger.” Jane Jegind (V), rådmand i Odense Kommune

I Odense har man også øje for den værdi arkitektvirksomhederne kan generere i kommunen og opfordrer da også investorer til at inddrage arkitekter i deres projekter. Jane Jegind siger:

”Det er nødvendigt for de private investorer at tage arkitekter med i deres projekter. Arkitekterne er gode til at huske det menneskelige aspekt, men de er altså også blevet rigtig gode til at tænke i helheder der tager hensyn til økonomi, design, teknik, holdbarhed og bæredygtighed.”

Hun forsætter:
”Vi skal have det lange lys på. Vi skal tænke i helheder og passe på vores kulturarv. Og så skal vi sørge for, at der er nogle gode uderum, og at vores by har en menneskelig skala med sammenhæng mellem høje og lave bygninger – og det kan arkitekterne!”