Arkitektbranchen går aktivt ind i endnu et klimapartnerskab

Dato 04.12.19 |
Af:
Karen Sejr

Danske Arkitektvirksomheder har en aktiv rolle i flere klimapartnerskaber bl.a. klimapartnerskab for service, it og rådgivning. I den forbindelse har vi brug for input fra medlemmer der arbejder med at minimere klimaaftrykket via rådgivning og projekter mm.

Regeringen har inviteret det danske erhvervsliv til at bidrage med idéer og løsninger til at nedbringe Danmarks CO2-udledning. Det sker gennem 13 Klimapartnerskaber, hvoraf Danske Arkitektvirksomheder deltager i to: Klimapartnerskab for byggeri og anlæg samt Klimapartnerskab for service, it og rådgivning.

Din virksomheds klimaaftryk

I forbindelse med vores bidrag til Klimapartnerskab for service, it og rådgivning partnerskabet har vi brug for dit input inden for to områder for at kunne danne os et overblik over, hvordan vores branche i dag arbejder med klimapåvirkning. Det første handler om at holde orden i eget hus og minimere virksomhedens klimapåvirkninger, og det andet handler om dét CO-aftryk jeres rådgivning af bygherrer og byggerier afsætter.

Kom gerne med helt konkrete eksempler og cases. Input kan sendes til le@danskeark.dk senest den 16. december 2019!

Orden i eget hus
Da rådgivervirksomheder jo er meget forskellige fra fx industriproduktion, transport- eller landbrugssektorerne, er vi opmærksomme på, at vi taler om en anden og mindre skala, når det handler om at ”holde orden i eget hus”. Ikke desto mindre, er det interessant at høre fra jer, om I arbejdet med dette.

Det kan fx gøres vha. en overslagsberegning over virksomhedens direkte klimapåvirkninger. Flere organisationer har hjemmesider, hvor man kan beregne sit klimaaftryk og kompensere for det med forskellige tiltag (fx myclimate.org).

De direkte klimapåvirkninger kan stamme fra:

  • Transport og rejser ( fly er typisk den store synder)
  • Produktion ( primært IT og tryk)
  • Arbejdsplads (primært opvarmning, belysning osv.)
  • Inventar og udstyr

Reduktion af byggeriets klimapåvirkning
Det andet emneområde har et større klimaaftryk om handler om jeres rådgivning. Her vil vi også gerne høre om konkrete cases fra jer, der har medført en målbar reduktion af klimapåvirkningen. 

Det kan fx handle om rådgivning af bygherrer, så de kan reducere byggeriets klimapåvirkninger.

Vil man reducere klimaaftrykket af de projekter, man arbejder med, er det nemlig afgørende at være dygtig til at rådgive om energieffektivisering, adfærd, materialers fremstilling og genbrug. 

Gør I det? Beregner og minimerer I byggeriets klimapåvirkninger med LCAbyg. Der kan også hentes CO2 reduktion ved fokus på:

  • Fremstilling (Råstofudvinding og materialeproduktion)
  • Byggeproces (energiforbrug på byggeplads, transport og materialespild)
  • Brug og Drift (Energiforbrug, adfærd, rengøring, vedligehold, udskiftning af komponenter)
  • Endt levetid (demontage, sortering, deponering)
  • Genbrug (genanvendelse, genvinding, genbrug)

I er meget velkomne til at melde retur på begge emneområder eller kun det ene. Send dit bidrag til le@danskeark.dk senest den 16. december 2019.

Kom til Grønt Idélaboratorium

Herudover inviterer DI Rådgiverne, der også er en del af Klimapartnerskabet for service, it og rådgivning, medlemmer til at komme med forslag til, hvordan branchen kan bidrage til reduktion af CO2 til ”Grønt Idélaboratorium” i Industriens Hus tirsdag den 17. december.

Her får du og resten af rådgiverbranchen mulighed for sammen med de andre brancher - service, it, turisme og de øvrige kreative erhverv - at udveksle erfaringer og gode ideer til, hvordan branchen selv kan være med til at forbedre klimaet.

Danske Arkitektvirksomheder er sammen med Foreningen af Rådgivende Ingeniører m.fl. inviteret til at deltage i Klimapartnerskab for Byggeri og Anlæg samt Klimapartnerskab for service

Grønt Idélaboratorium: Tilmelding og nærmere oplysninger