ÅRET DER GIK I DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Kolja Nielsen

Foto: Allan Toft

Kolja Nielsen. Foto: Allan Toft

Året går på hæld, og det er et oplagt at kigge tilbage på årets resultater. Hvilke projekter fik vi sat i gang og ikke mindst afsluttet? Hvilke politiske mærkesager fik vi givet et ekstra skub i 2016? Kolja Nielsen, bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder gør status.

Danske Arkitektvirksomheder har i løbet af 2016 fået realiseret flere store projekter, der på hver sin måde understøtter vigtige politiske fokusområder: Synliggørelse af arkitekturens merværdi samt transaktionsomkostning ved udbud af konkurrencer. Der er nok at vælge imellem, men jeg vil her blot fremhæve nogle vigtige landvindinger – ikke kun for organisationen Danske Arkitektvirksomheder men også for branchen.

Arkitektur med merværdi

2016 var året, hvor vi fik lanceret vores eksempelsamling som består af mere end 50 eksempler på arkitektur, der skaber merværdi socialt, miljømæssigt og økonomisk. Projekterne kommer fra hele Danmark og afspejler mange af de måder, byggeriet er med til at skabe bedre rammer for vores liv på. Der er boliger, arbejdspladser og institutioner. Store og små bygninger. Byrum og landskaber. Nogle er store og prestigefyldte byggerier, men langt de fleste er eksempler på god hverdagsarkitektur, der gør en forskel for de mennesker, der færdes der.

De over 50 projekter må ikke blive et øjebliksbillede. Samlingen bliver kun ved med at være vedkommende, hvis den konstant afspejler samtiden og aktuelle projekter. Vi fortsætter derfor i 2017 med at samle gode eksempler og ikke mindst med at formidle arkitekturens merværdi.

Transaktionsomkostninger

Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening gennemførte med hjælp fra Dreyers Fond i året der gik en analyse af ressourceforbruget i forbindelse med projektkonkurrencer om offentlige byggeprojekter.

Analysen dokumenterer et milliontab for både offentlige myndigheder og deltagerteams. Konklusionen er klar. Det er meget uhensigtsmæssigt, den måde projekter udbydes på, da det koster såvel rådgivere som bygherrer enorme summer. Som samlet branche er det afgørende, at vi nu har dokumenteret omfanget, så vi i fællesskab kan arbejde frem mod bedre udbud, hvor der kun efterspørges det nødvendige…

Ny visuel identitet og ny hjemmeside

2016 blev også året, hvor danskeark.dk holdte flyttedag. Vi fik bl.a. et site der er optimeret i forhold til tablets og mobil og selvfølgelig et helt nyt afsnit med eksempler på arkitektur, der skaber merværdi. Med lanceringen af ny hjemmeside, har vi også skærpet adgangen til information og rådgivning, således at der nu er indhold, der er eksklusivt for medlemmer.

I kølvandet på det nye website er også fulgt et nyt design og nyt logo. Vi har gentænkt Danske Arkitektvirksomheders visuelle identitet. Resultatet er et mere modigt og farverigt univers, der skal matche en aktuel, fremsynet organisation, der følger med tiden, har pondus og politisk indflydelse.

Ny branchestrategi

Til slut vil jeg nævnte, at vi også så småt har taget hul på en fornyelse af den branchestrategi, der har været omdrejningspunktet for Danske Arkitektvirksomheders mange aktiviteter de seneste tre år. Den nye strategi kommer til at stå på skuldrene af den nuværende og skal fortsat baseres på temaer som ”synlig værdi” og ”bedre forretning”.

Vi stræber mod at få en strategi, som fremadrettet både kan bruges internt i de enkelte medlemsvirksomheder og som et organisatorisk redskab til vores kommende politiske indsats.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

Kolja Nielsen