Architecting Leadership kursus illustration

Architecting Leadership - skab en stærk og bæredygtig virksomhed

Dato 08.09.22 |
Af:
Lars Emil Kragh

Danske Arkitektvirksomheder tilbyder i efteråret 2022 et to-dages kursus med fokus på din virksomheds forretningsmæssige kompetencer - målrettet arkitektvirksomheder. Udbyttet er fornyet inspiration og nye perspektiver på, hvordan du bygger en mere lønsom - og bæredygtig arkitektvirksomhed.

Fremtiden handler om bæredygtighed. Det er på samme tid et vilkår, en udfordring og en mulighed for danske arkitektvirksomheder. Det handler om simultant at skabe god arkitektur og stærkere virksomheder.

Danske Arkitektvirksomheder har i samarbejde med konsulentfirmaet Brandse udviklet et to-dages Masterclass kursus som udbydes i efteråret 2022. Herefter følger fire halvdages Masterclasses.

”Passion er en væsentlig drivkraft for alle arkitektvirksomheder. Men uden forretningsmæssige kompetencer kan man ikke overleve og udvikle sig.” Katja Viltoft, bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder og kreativ direktør hos JJW Arkitekter

Kurset Architecting Leadership - skab en stærk og bæredygtig virksomhed handler om forretningsmæssige kompetencer. Om hvordan du udvikler en kommercielt og finansielt stærkere arkitektvirksomhed.

På kurset er der fokus på BÆREDYGTIGE FORRETNINGSMODELLER og BÆREDYGTIG VÆRDISKABELSE.

Du vil bl.a. få svar på:

  • Hvad karakteriserer succesfulde strategier for arkitektvirksomheder?
  • Hvordan ser en forretningsmodel ud for en arkitektvirksomhed?
  • Hvilken finansiel performance karakteriserer de forretningsmæssigt stærkeste danske arkitektvirksomheder?
  • Hvordan kan arkitektvirksomheder forbedre deres finansielle performance?
  • Hvorfor er kompetencer inden for prissætninger så afgørende?
  • Hvordan bliver danske arkitektvirksomheder bedre til værdibaseret prissætning?
  • Hvad betyder evnerne inden for forhandling?
  • Hvordan udvikler arkitektvirksomheder sig til såkaldte ”Power Brands”?

Målgruppen er personer i ledelsen i danske arkitektvirksomheder. Kurset er kun for medlemmer.

Dit udbytte bliver fornyet inspiration og nye perspektiver på, hvordan du bygger en mere lønsom arkitektvirksomhed. Til glæde og gavn for både partnere, medarbejdere og en mere bæredygtig fremtid.

Se hele programmet i nedenstående pdf.

Hvis du vil vide mere om kurset, kan du kontakte Lars Emil Kragh på e-mail: lek@danskeark.dk eller telefon: 51 67 15 54.

Kursusprogram: Architecting Leadership